Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 6
 Görüntüleme 69
 İndirme 34
İşbirlikçi İklim Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
2017
Dergi:  
Sakarya University Journal of Education
Yazar:  
Özet:

İşbirlikçi iklim örgütte bireylerin bilgi paylaşımına yönelik inanç, değer ve varsayımlarını ifade eden ve bu yönde harcanan çaba ve gönüllülük sonucunda oluşan iklimdir.  Mevcut araştırmanın amacı Sveiby ve Simons (2002) tarafından geliştirilen İşbirlikçi İklim Ölçeğini Türkçe’ye uyarlamaktır.  Söz konusu ölçek dört alt boyut ve 20 maddeden oluşmaktadır.  Her bir alt boyutta beş madde yer almaktadır.  Ölçeğin dil yönünden geçerliliğini test etmek amacıyla İngilizce ve Türkçe formlar arasında korelasyon hesaplanmış; yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analizi (DFA), alt boyutlar arası korelasyonlar ve madde analizi yoluyla incelenmiştir.  Madde analizi kapsamında alt-üst %27’lik gruplar arasındaki farkın anlamlılığı ve madde toplam korelasyonları hesaplanmıştır.  Ölçeğin iç tutarlılığı ise Cronbach’s Alpha katsayısı yöntemi ile test edilmiştir.  Elde edilen bulgular ölçeğin dil ve yapı yönünden geçerliğini ve güvenirliğini kanıtlar niteliktedir.  Ölçeğin Türkçe nihai formunda orijinal ölçekten farklı olarak dört alt boyutta toplam 17 madde yer almaktadır.  Orijinal ölçekte yer alan 3 madde farklı sebepler ile Türkçe versiyon dışında tutulmuştur. 

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Sakarya University Journal of Education
Metrikler
Makale : 0
Atıf : 0
2022 Impact/Etki : null
Sakarya University Journal of Education