Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 97
 İndirme 44
 Sesli Dinleme 1
Eş’arî’de Hadis ve Sünnet -el-ibâne Örneği-
2010
Dergi:  
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)
Yazar:  
Özet:

İmam Eş’arî, Ehl-i Sünnet düşüncesinin Eş’arîyye ekolünün kurucusu olan ünlü bir kelâm âlimidir. Hicrî 260/873 yılında Basra’da doğmuş, 324/936’da Bağdat’ta vefat etmiştir. Onun itikâdî görüş ve düşüncelerinin ele alındığıönemli eserlerinden biri el-İbâne adlı eseridir. Bu eser aynı zamanda Mutezile ve Kaderiye gibi bidat fırkalarına bir reddiye mahiyetindedir. Dolayısıyla Eş’arî’yi diğerlerinden ayıran düşünce ve yöntem bir ölçüde bu eserde ortaya konulmuştur. el-İbâne’de yoğun bir şekilde hadis kullanıldığı görülmektedir. Eş’arî, hadis, rivayet, haber ve sünnet terimlerini aynı anlamda kullanmıştır. Onun âhâd haberleri itikâdî konularda bir delil olarak kullanması dikkat çekicidir. O, hadisleri sünnet kavramıyla ilişkilendirmekte ve bu kavram temelinde onlara bir değer atfetmektedir. Ayrıca onun, hadisleri yorumlamada metnin zâhirine sıkı sıkıya bağlı kalmayı tercih ettiği de müşahede edilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.236
Atıf : 16.772
2022 Impact/Etki : 0.79
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q1
19/509

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)