Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 28
 İndirme 14
Organızatıonal Change In Retaıl Bankıng and Changıng Spatıal Patterns Of Branch Bankıng
2005
Dergi:  
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu makalede, perakende bankacılılığın dışsal örgütlenme biçiminin teknolojik değişimi ve şube bankacılığının değişen mekansal kalıpları üzerinde durulmaktadır. Bu teknolojik ve mekansal değişim,belirgin şekilde, yeni ilişki yönelimli bankacılıkta gözlemlenebilir. Perakende bankaların değişen şube ağı stratejileri, içsel kurumsal (örgütsel değişim) ve dışsal (finansal çevre ve iklim) gelişmelerin bir sonucu olarak görülebilir. Perakende bankacılığın mekansal örgütlenmesindeki değişim, belli ülkelerde finansal dışlama ve merkezileşmeye neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Güzel Sanatlar; Sağlık Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 93
Atıf : 475
2022 Impact/Etki : 0.0
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi