Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 20
 Görüntüleme 226
 İndirme 42
9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabındaki Sorular ile Çeşitli Coğrafya Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Analizi
2010
Dergi:  
Marmara Coğrafya Dergisi
Yazar:  
Özet:

Başta Türkiye olmak üzere bir çok ülkede uygulanan sistemlerin bir gereği olarak öğrencilerin başarısı belli bazı sınavlardaki performansları baz alınarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle çeşitli sınavlardaki soruların belli ölçütler doğrultusunda hazırlanması ayrıca öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik olması gerekir. Bu çalışmamızın amacı; 9. sınıf coğrafya ders kitabının ünite sonlarındaki değerlendirme soruları ile ülkemizin farklı merkezlerindeki liselerde görev yapan coğrafya öğretmenlerinin 9. sınıf coğrafya sınav soruları ve 2008-2009 ÖSS sınavlarında çıkmış olan 9. sınıf coğrafya konularına dayalı soruları Bloom Taksonomisinin basamaklarına göre sınıflandırarak, karşılaştırmalı analizini yapmaktır. Doküman incelenmesi sonucu 222 kitap sorusu, 233 öğretmen sınav sorusu ve 11 ÖSS sorusu saptanmıştır. Bloom Taksonomisinin prosedürüne göre yapılan değerlendirme sonucunda özellikle öğretmen sınav soruları ile kitap sorularının büyük oranda bilgi basamağındaki sorulardan oluştuğu, buna karşın ÖSS sorularının ise kavrama kategorisinde yoğunlaştığı belirlenmiştir. Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi sağlayacak analiz, sentez ve değerlendirme basamağındaki soruların ÖSS sınavlarında kısmen yer aldığı ve dengeli dağıldığı buna karşın öğretmen sınav sorularında ve ders kitabında ise hemen hemen hiç yer almadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Analysis Of Various Geography Test Questions According To Blum Tasonomi With Questions In 9 Class Geography Text Book
2010
Yazar:  
Özet:

as a requirement of the systems applied in many countries, mainly in turkey, the success of students is evaluated based on performances in certain exams, so the preparation of questions in various exams is also necessary to develop the high-level thinking skills of students, the aim of this study was to evaluate the 9-class geography text book’s units and 9-class geography test questions and 9-class geography exams, which have appeared in 20082009 exams, according to the steps of the blum plugsonomi, and the results of the examination were determined in the categories of the question of the study, and the question of the question of the question of the study, which was determined by the question of the question of the question of the question of the question of the question of the question of the question of the question of the question of the question of the question of the question of the question of the question of the question of the question of the question of the question of the question of the question of the question of the question of the question of the question of the question of the question of the question of the question of the masters of the question of the question of the question of the question of the question of the question of the question of the question of

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Marmara Coğrafya Dergisi
Metrikler
Makale : 0
Atıf : 0
2022 Impact/Etki : null
Marmara Coğrafya Dergisi