Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 251
 İndirme 83
Ortaokul Matematik Ders Kitaplarının İncelenmesinde Kullanılan Kavramsal Çerçeveler
2019
Dergi:  
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışma, ortaokul matematik ders kitaplarının incelenmesinde kullanılan kavramsal çerçevelerini belirlemeye yönelik içerik analizi çalışmasıdır. Bu amaçla 2006-2018 yılları arasında YökTez, Google Akademik, DergiPark, ERIC, Sobiad’ da araştırmacıların belirlemiş oldukları ölçütlere uyan 11 tez ve 35 makale incelenmiştir. Araştırma kapsamına alınan makale ve tezler yayın yılları, araştırma yöntemleri, analiz yöntemleri vb. gibi birçok değişkene göre analiz edilmiştir.  Araştırma sonuçları istatistikler, grafikler ve tablolar şeklinde sunulmuştur. Araştırma kapsamında incelenen makale ve tezlerin araştırmacıları daha çok kendi oluşturdukları kodlamaları ya da belli bir kavramsal çerçeveyi geliştirerek ortaokul matematik ders kitaplarını analiz etmişlerdir. Makale ve tezlerde daha çok nitel araştırma yöntemleri kullanılmış ve nitel veri analiz yöntemlerine göre ortaokul matematik ders kitapları analiz edilmiştir. Ayrıca son yıllarda ortaokul matematik ders kitapları ile ilgili makale sayısının arttığı, makale ve tezlerde araştırmacıların daha çok 7.sınıf matematik ders kitabını inceledikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Ortaokul Matematik Ders Kitaplarinin İncelenmesinde Kullanilan Kavramsal Cerceveler
2019
Yazar:  
Özet:

This study is a content analysis study aimed at determining the conceptual frameworks used in the study of high school math classrooms. For this purpose, between the years 2006-2018, YökTez, Google Academic, MagazinePark, ERIC, Sobiad have studied 11 theses and 35 articles that meet the criteria that the researchers have determined. Articles and the theses included in the research scope of publication years, research methods, analytical methods, etc. It has been analyzed according to many variables.  The results of the research are presented in the form of statistics, graphs and tables. The researchers of the articles and the theses studied within the framework of the research more analyzed the high school math classbooks by developing their own codes or a particular conceptual framework. In the articles and the theses more qualified research methods were used and high school math courses were analyzed according to the quality data analysis methods. It is also determined that in recent years the number of articles related to high school math class books has increased, and in the articles and the theses researchers have studied more 7th-class math class books.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 472
Atıf : 5.276
2022 Impact/Etki : 0.615
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q1
38/232

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi