Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 109
 İndirme 33
Sürekli Dalgacık Dönüşümlü Granger Nedensellik Analizi: Türkiye Örneği
2019
Dergi:  
Yönetim Bilimleri Dergisi
Yazar:  
Özet:

Finansal veriler genellikle iç içe geçmiş salınımlar, ani değişimler ve görece olarak daha yavaş değişen trend bileşenlerini içeren karmaşık bir yapıya sahiptir. Dalgacık analizi ile söz konusu bileşenler ayrıştırılarak verinin sahip olduğu bileşenlerdeki değişmeleri içeren zaman-frekans grafikleri oluşturulmaktadır. Böylelikle verideki dinamiklerin ortaya çıkarılması amacıyla salınımların zamana, döneme ve salınım şiddetine göre değişiminin analizi mümkün olmaktadır.   Bu çalışmada küresel kriz sonrası 03.01.2008 - 09.11.2018 dönemi için, BIST (Borsa İstanbul AŞ.) 100 Endeksi, Dolar (USD), Euro (EUR) ve serbest piyasa altın getirileri (GOLD) arasındaki ilişkiler analize konu edilmiştir. Çalışma kapsamında; BIST-100 Endeksi ile Dolar, Euro ve Altın getiri verileri arasındaki nedensellik ilişkisi, sürekli dalgacık dönüşümünü (Continuous Wavelet Transform - CWT) temel alan Granger nedensellik testi ile analiz edilmiştir. CWT Granger nedensellik testi, parametrik olmayan nedensellik testi olup Rua (2003) CWT korelasyon ölçütünün Olayeni (2016) tarafından faz farkı gösterge fonksiyonu kullanılarak geliştirilmesiyle oluşturulmuş ve literatürde son dönemlerde kullanılmaya başlanmıştır.  Çalışma sonucunda BIST 100 Endeks - Dolar, BIST 100 Endeks - Euro arasında negatif ve çift yönlü bir nedensellik saptanmakla birlikte, BIST 100 Endeks - Altın getiri serileri arasında kalıcı, baskın bir nedensellik görülmemiştir.

Anahtar Kelimeler:

Sürekli Dalgacık Dönüşümlü Granger Nedensellik Analizi: Türkiye Örneği
2019
Yazar:  
Özet:

Financial data usually has a complex structure that includes intrinsic releases, sudden changes and the relatively slowly changing trend components. The wave analysis creates time-frequency graphs that contain changes in the components the data has by separating the components concerned. Thus, in order to reveal the dynamics in the data, it is possible to analyze the change of emissions according to time, period and emission intensity.   For the period after the global crisis in this study 03.01.2008 - 09.11.2018, BIST (Borsa İstanbul AŞ.) Relationships between the 100 Index, Dollar (USD), Euro (EUR) and Free Market Gold (GOLD) were analyzed. In the framework of the study, the causality relationship between the BIST-100 Index and the dollar, euro and gold return data was analyzed by the Granger causality test based on the continuous wavelet transformation (CWT). The CWT Granger causality test is a non-parametric causality test and was created by Rua (2003) with the development of the CWT correlation measurement using the phase difference indicator function and has begun to be used in literature in recent periods.  While the study found a negative and double cause between the BIST 100 Index - Dollar, BIST 100 Index - Euro, there was no permanent, dominant cause between the BIST 100 Index - Gold Revenue series.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Yönetim Bilimleri Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 977
Atıf : 9.196
2023 Impact/Etki : 0.29
Yönetim Bilimleri Dergisi