Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 7
 Görüntüleme 215
 İndirme 59
Yeşil Depo Yönetimi Uygulamalarının İşletme Performansı Üzerine Etkisi
2019
Dergi:  
Trends in Business and Economics
Yazar:  
Özet:

İşletmelerin yaşayan organizmalar olmasının kaçınılmaz etkisinden dolayı, sürdürülebilirlik ve yeşil kavramları birçok işletmenin temel değerleri haline gelmiştir. Günümüzde, sürdürülebilir yeşil depo konsepti, yeşil binalara sahip depolarda ekonomik, çevresel ve sosyal girdilerin entegrasyonu, dengelenmesi ve yönetimi ile operasyonların çıktıları ile ilgilidir. Sürdürülebilir yeşil depo,yüksek sosyal standartları koruyarak ve doğaya olan etkilerini finansal verimlilik açısındanaza indirerek depo süreçlerinin verimliliği için tasarlanan teknolojik ve organizasyonel çözüm kümeleri olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte, işletmeler mevcut iş ortamında tedarik zincirindeki akışlar için üçüncü parti lojistik (3PL) olarak etkili ve verimli depolama ve dağıtım hizmetleri almanın zor olduğunun farkındadır. Bu bağlamda, depolama ve dağıtım hizmeti sunan firmalar, rekabet avantajı sağlamak değerlere sahip kendi marka hisse senetleri artırmak ve yenilenebilir enerji kullanan hareket ve zaman sensörleri, otomatik taşıma işlemleri ekipman ile bu tür yeşil binalar gibi operasyon maliyetlerini, aydınlatma sistemleri azaltmalıdır, doğal havalandırma sistemleri, güneş panelleri, su arıtma sistemleri, ISO standartları ve 5S felsefesi. Yakın gelecekte, ekonomik ve operasyonel verimliliği sürdürmenin, çevreye verilen zararıaza indirmenin ve uygun çalışma ortamları oluşturmanın ancak yeşil depoların verimli yönetimi ile mümkün olabileceği ve kalıcı olabileceği anlaşılacaktır. Bu çalışma, depo, depolama ve dağıtım yönetimi açısından sürdürülebilirlik prensiplerini incelenmiştir. Bu çalışma, GWM uygulamalarını ve iş performansını, Türkiye içindeki lojistik işletmelerin ampirik bir analizini araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

The Impact Of Green Depot Management Applications On Operating Performance
2019
Yazar:  
Özet:

Due to the inevitable impact of being living organisms, sustainability and green concepts have become the core values of many. Today, the concept of sustainable green warehouse is related to the integration, balance and management of economic, environmental and social income in warehouses with green buildings and the output of operations. Sustainable green warehouse can be defined as a set of technological and organizational solutions designed for the efficiency of warehouse processes byining high social standards and reducing their effects on nature in terms of financial efficiency. However, are aware that it is difficult to obtain effective and efficient storage and distribution services as third-party logistics (3PL) for current supply chain flows in the existing business environment. In this context, companies offering storage and distribution services should increase their own brand shares with values of providing competitive advantage and reduce operating costs such as movement and time sensors using renewable energy, automatic transportation processes equipment, green buildings, lighting systems, natural ventilation systems, solar panels, water treatment systems, ISO standards and 5S philosophy. In the near future, it will be understood thatining economic and operational efficiency, reducing damage to the environment and creating suitable working environments can only be possible and sustainable with efficient management of green warehouses. This study examined the principles of sustainability in terms of storage, storage and distribution management. This study has studied GWM applications and business performance, an empirical analysis of logistics enterprises in Turkey.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Trends in Business and Economics

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.236
Atıf : 16.772
2022 Impact/Etki : 0.79
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q1
19/509

Trends in Business and Economics