Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 74
 İndirme 32
1060’LI YILLARIN SONU İLE 1070’Lİ YILLARIN BAŞLARINDA GÜRCİSTAN KRALI IV. BAGRAT’IN SİYASETİ
2019
Dergi:  
KARADENİZ - BLACK SEA – ЧЕРНОЕ МОРЕ
Yazar:  
Özet:

         In the late 60s of the XI century, after the invasions of Sultan Alp Arslan, King Bagrat IV initiated active operations. During the summer and autumn of 1069 he arrested the Emir of Ganja, regained control over Tbilisi and reclaimed the castles occupied by the Seljuqs. Furthermore, he expelled them from all over the country. According to sources, during the reign of Bagrat IV, Seljuqs were not noticeable on the territory of Georgia in large numbers. During the period between 60s and 70s the policy led by Bagrat IV was independent from the Byzantine Empire. Georgian King could clearly see the weaknesses of the Byzantines and wanted to avoid the deterioration of relations with the Seljuqs because of them. The Georgian chronicler, describing the battles of Georgian troops together with the Byzantines against the Seljuqs in the 40s, mentions nothing about the Battle of Manzikert (1071). Followed from this we can assume that the Georgians, especially the Royal Court, did not participate in this battle. Apparently, Bagrat IV evaluated the weakness of the Byzantine Empire and did not join the war against the Seljuqs. We presume that with such a diplomatic action, Bagrat managed to save the country from another invastion of Alp Arslan. After the Battle of Manzikert Seljuqs conquered all of Armenia, Shriven and most of Anatolia, although Georgia was able to maintain its independence. 

Anahtar Kelimeler:

The end of the 1060s and the beginning of the 1070s, King of Georgia IV. The story of BAGRAT
2019
Yazar:  
Özet:

In the late 60s of the XI century, after the invasions of Sultan Alp Arslan, King Bagrat IV initiated active operations. During the summer and autumn of 1069 he arrested the Emir of Ganja, regained control over Tbilisi and reclaimed the castles occupied by the Seljuqs. Furthermore, he expelled them from all over the country. According to sources, during the reign of Bagrat IV, Seljuqs were not noticeable on the territory of Georgia in large numbers. During the period between the 60s and 70s the policy led by Bagrat IV was independent from the Byzantine Empire. The Georgian King could clearly see the weaknesses of the Byzantines and wanted to avoid the deterioration of relations with the Seljuqs because of them. The Georgian chronicles, describing the battles of Georgian troops together with the Byzantines against the Seljuqs in the 40s, mention nothing about the Battle of Manzikert (1071). Following from this we can assume that the Georgians, especially the Royal Court, did not participate in this battle. Apparently, Bagrat IV evaluated the weakness of the Byzantine Empire and did not join the war against the Seljuqs. We assume that with such a diplomatic action, Bagrat managed to save the country from another invasion of Alp Arslan. After the Battle of Manzikert Seljuqs conquered all of Armenia, Shriven and most of Anatolia, although Georgia was able to maintain its independence.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
KARADENİZ - BLACK SEA – ЧЕРНОЕ МОРЕ

Alan :   Filoloji; Güzel Sanatlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.013
Atıf : 1.983
2023 Impact/Etki : 0.163
KARADENİZ - BLACK SEA – ЧЕРНОЕ МОРЕ