Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 72
 İndirme 23
Performatif Eylemlerde Sanatsal Yıkım ve Şiddetin Araçları
2015
Dergi:  
Art-e Sanat Dergisi
Yazar:  
Özet:

1960’lı yıllardan itibaren mevcut sanatsal sınıflandırmalardaki köklü değişimler, yerini yeni alternatif formlara bırakmıştır. Duchamp’la sanat ve nesnesi biçimsel önceliklerinden sıyrılmaya başlamış ve nesnenin görüntüsünün ardındaki düşünsel yapı önem kazanmıştır. Sanat eserinin yüceleştirilmiş ve gelenekselleştirilerek estetik kategoriler içine dahil edilmiş nesnesi bu anlamda tüm bu yasalaştırılan değerlerden arındırılmıştır. Bu tarihsel çizgi içerisinde nesneye yüklenen anlamın değişmesi dolayısıyla da kategorize edilen sanatsal hareketleri de birbirine yaklaştırarak, sanatsal ifade biçimlerindeki farklıklar da teknik anlamda kaynaşmıştır. Sanat eserinin ve sanatçının değişen rolleriyle birlikte izleyicinin de edilgen yapısı sorgulanmış, disiplinlerin birbirlerine bu denli yakınlaşması malzeme ve teknik sınırların da zorlanmasıyla izleyici anlatıma dahil edilmiştir. Bu çalışmayla, sanatçının çoğunlukla kendi bedenini kullanarak, izleyiciyi de anlatımına dahil ettiği performans sanatı, şiddetin araçsallığıyla gerçekleşen bir sanat hareketi olarak incelenecektir. Literatür tarama yöntemiyle ele alınacak bu makalede performanslar ve teknikleri analiz edilmeye çalışılacaktır. Performatif eylemler için seçilen sanatçıların şiddeti ele alış biçimleri ve sanat tarihinde nasıl bir yerde konumlandıkları incelenerek, bu alandaki araştırmalara kaynak oluşturarak katkı sağlaması amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Performans Sanatı, Yıkım, Şiddet, Performatif eylem.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Art-e Sanat Dergisi
Art-e Sanat Dergisi