Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 6
 İndirme 2
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Tutum ve Motivasyonlarının Değerlendirilmesi
2022
Dergi:  
RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilerin tutum ve motivasyonlarını araştırmaktır. Çalışmada nicel bir araştırma deseni kullanılmıştır. Veriler, Gardner (2010) tarafından geliştirilen ve altı alt birimden oluşan bir ölçek aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma, bir devlet üniversitesinde 99 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin Türkçe öğrenme konusunda yüksek motivasyona, hedef topluluğa yönelik olumlu tutumlara ve Türkçe öğrenmeye yönelik nispeten düşük düzeyde kaygıya sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca, dil kaygısı dışındaki beş alanda, kız öğrencilerin puan ortalamalarının erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ancak, ortalama puanları arasındaki fark, sadece motivasyonda istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu durum, kız öğrencilerin Türkçe öğrenme motivasyonlarının erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Öğretme-öğrenme sürecinde dikkate alınması gereken araştırma sonuçlarının yabancı dil olarak Türkçe öğretmenlerine, program geliştiricilere, okul yöneticilerine ve diğer paydaşlara katkı sağlaması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler:

An Evaluation Of Attitudes and Motivation Of Students Learning Turkish As A Foreign Language
2022
Yazar:  
Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler






RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 2.020
Atıf : 1.479
2022 Impact/Etki : 0.295
Quarter
Filoloji Temel Alanı
Q1
19/86

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q2
179/509

Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q2
114/232

Güzel Sanatlar Temel Alanı
Q2
26/92

RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi