Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 19
 İndirme 22
Çok Yönlü Bir Düşünce Yaklaşımı Olan Avusturya İktisat Okulu: Teorisi, Metodolojisi, Felsefesi ve Temsilcileri
2021
Dergi:  
JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy
Yazar:  
Özet:

İktisadi düşünce oldukça uzun bir sürece yayılmıştır. Bu süreç, iktisadi okullar içinde birbirinden farklı birçok iktisatçının iktisadi düşüncelerinden oluşmuştur. Farklı iktisat okullarının düşünürleri bir önceki dönemin düşüncelerinden etkilenerek gelecek için yeni iktisadi düşünceler, çözüm yolları ve yeni bilgi süreçleri üretmek için çabalamışlardır. Bu okullardan bir tanesi de Avusturya İktisat Okulu olmuştur. Bu okulun düşünsel temelleri Carl Menger ile ortaya çıkmıştır. Carl Menger’in iktisat teorisini Klasik iktisattan daha farklı ve sağlam temeller üzerine yerleştirme fikri Alman Tarihçi Okul tarafından kabul edilmemiştir. Böylece Alman Tarihçi Okul ile başlayan metodoloji çalışması Avusturya Okulu’nun iktisadi düşünce temellerini iktisat bilimine yerleştirmeye başlamıştır. Avusturya İktisat Okulu hem iktisat teorisini daha sağlıklı bir şekilde analiz etmeye çabalamış hem de metodolojik olarak iktisat biliminde “marjinalist devrimi” önemli bir dönüm noktası haline getirmiştir. “Çok Yönlü Bir Düşünce Yaklaşımı Olan Avusturya İktisat Okulu: Teorisi, Metodolojisi, Felsefesi ve Temsilcileri” isimli çalışmada, Avusturya İktisat Okulu’nun iktisadi düşünceye katkıları, metodolojisi ve temsilcileri hakkında bilgi verilmiştir. Çalışma sonuç bölümüyle tamamlanmıştır.

Anahtar Kelimeler:

The Austrian School Of Economics With A Multi-dimensional Approach: Theory, Methodology, Philosophy and Representatives
2021
Yazar:  
Özet:

Economic thought has spread over a long period. This process was comprised of the economic thoughts of various economists within the schools of economics. The thinkers of different schools of economics, influenced by the thoughts of the previous periods, have strived for generating new economic ideas, solutions and information processes for the future. One of these schools was the Austrian School of Economics. The intellectual foundations of this school were laid by Carl Menger. Carl Menger’s idea of establishing economic theory on solid foundations other than the Classical economics was not embraced by the German Historian School. Thus, the methodology study, which started with the German Historian School, began to establish the economic thought foundations of the Austrian School into the science of economics. The Austrian School of Economics strived for analyzing economic theory in a healthier manner and rendered the “marginalist revolution” a methodologically crucial turning point for economics. In the study entitled “Austrian School of Economics: Its Theory, Methodology, Philosophy and Representatives”, a multi-faceted approach of thought, information is given about the contributions of the Austrian School of Economics to economic thought, as well as its methodology and representatives. The study is finalized with the conclusion part.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 278
Atıf : 336
2022 Impact/Etki : 0.977
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q1
12/509

JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy