Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 19
 İndirme 13
Post Pandemik Eğitim Sürecinde Okul Öncesi Öğretmenlerinin Aile Katılımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
2022
Dergi:  
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

COVID-19 pandemisi tüm dünyada günlük yaşamı etkilediği gibi eğitimi-öğretim faaliyetlerini de oldukça fazla etkilemiştir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de salgının olumsuz etkilerini azaltmak adına okulların kapatılması ve uzaktan eğitim yapılmasını da içeren önlemler alınmıştır. Okul öncesi eğitimde aile katılım çalışmaları oldukça önemli bir faktördür ve eğitimin devamlılığı ve kalıcılığını etkilemektedir. Bu sebeple, içinde bulunduğumuz süreçte aile katılımın uygulamalarının ortaya konulması ve ihtiyaç durumlarına çözüm üretilmesi önemlidir. Okul öncesi öğretmenlerinin post pandemik eğitim sürecinde uyguladıkları aile katılım çalışmalarını incelemeyi amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden özel durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma Türkiye genelinde farklı illerde görev yapan 13 Okul Öncesi Öğretmeni ile yürütülmüştür. Okul öncesi öğretmenlerinin aile katılımı çalışmalarına ilişkin deneyimleri ve görüşlerinin incelenmesi için oluşturulan 17 soruluk açık uçlu anket ile veriler elde edilmiştir. Çalışma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin post pandemik süreçte gerçekleştirdikleri aile katılım çalışmalarının pandemi öncesi döneme göre farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Öğretmenler okulda yapılan etkinlikleri çeşitli iletişim kanalları ile ailelere bildirdiklerini ya da çocuklara evde aileleri ile yapabilecekleri etkinlik ve ödevler verdiklerini belirtmiş ancak bunun etkili bir aile katılımı açısından yeterli olmadığı belirlenmiştir. Pandemi ile mücadelede etkili birtakım yollar ve aşının bulunmasına rağmen öğretmenlerin ve ailelerin pandemi koşullarına uyulmasına yönelik beklenti içinde oldukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Investigation Of Preschool Teachers' Views On Family Involvement In The Post-pandemic Education Process
2022
Yazar:  
Özet:

The COVID-19 pandemic has affected daily life all over the world, as well as educational activities. In Turkey, as in the rest of the world, measures have been taken, including closing schools and conducting distance education, to reduce the negative effects of the pandemic. Family participation studies in pre-school education are a very important factor and affect the continuity and permanence of education. For this reason, it is important to reveal the practices of family participation in the process we are in and to find solutions to the needs. A case study, one of the qualitative research methods, was used in this study, which aims to examine the family involvement studies that preschool teachers have applied in the post-pandemic education process. The study was carried out with 13 Preschool Teachers working in different provinces throughout Turkey. Data were obtained with an open-ended questionnaire. As a result of the study, it was seen that the family participation studies carried out in the post-pandemic period have changed. The teachers stated that they informed the families about the activities at school or gave homework that they could do together at home, but it was determined that this was not sufficient for effective family ınvolvement.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 570
Atıf : 7.247
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini