Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 ASOS INDEKS
  Atıf Sayısı 8
 Görüntüleme 4
Sınıf Öğretmen Adaylarının Laboratuvarlarda Yaşanan Kazaların Nedenlerine Yönelik Görüşleri
2016
Dergi:  
Eğitim Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı, laboratuvarda yaşanan kazaların nedenlerine yönelik sınıf öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemektir. Çalışmada olgu bilim deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu Bülent Ecevit üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında öğrenim gören 59 sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır. Verilerin toplanması amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu laboratuvarda yaşanan kazaların nedeninin öğretmenlerin dikkatsizliği ve öğrencilerin bilgisizliği olduğuna ilişkin görüş bildirmişlerdir. Bunun yanında öğretmenlerin öğrencileri bilgilendirme ve bilinçlendirmedeki eksikliğinin laboratuvarda yaşanan sorunlarda etkili olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Eğitim Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi

Dergi Türü :   other

Eğitim Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi