Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 60
 İndirme 17
Kış Turizmine Katılan Yerli Ziyaretçilerin Seyahat Motivasyonu, Hizmet Kalite Algısı, Davranışsal Niyet ve Memnuniyet İlişkisi: Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi Örneği
2021
Dergi:  
Turkish Studies Economics, Finance, Politics
Yazar:  
Özet:

Araştırmada, Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi’ni tercih eden yerli turistlerin, kış turizmine yönelik seyahat motivasyonları ile Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi’nde sunulan hizmetleri nasıl algıladıkları araştırılmıştır. Ayrıca araştırmada katılımcıların Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi’ne yönelik genel memnuniyetleri ile Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi’ne yönelik davranışsal niyetleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmanın evreni Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi’ni tercih eden yerli turistlerdir. Araştırmaya katılmayı kabul eden 406 katılımcı araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu üç bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde katılımcıların kişisel özellikleri ile Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi tercih nedenlerinin belirlenmesine yönelik sorular yer almıştır. İkinci bölümde motivasyon ölçeği, üçüncü bölümünde ise hizmet kalite ölçeği, davranışsal niyet ölçeği ve genel memnuniyet ifadesi yer almıştır. Araştırma verilerinin analizinde IBM SPSS 22 istatistik paket programı kullanılmıştır. Araştırmada katılımcıların kış turizmine yönelik seyahat motivasyonlarının kişisel özelliklerinden cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim ve meslek değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca katılımcıların Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi’ne yönelik hem hizmet kalitesi algılarının kişisel özelliklerinden cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim ve meslek değişkenlerine göre hem davranışsal niyetlerinin, cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim ve meslek değişkenlerine göre hem de genel memnuniyetlerinin, cinsiyet, yaş, eğitim ve meslek değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca katılımcıların Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi’ne yönelik genel memnuniyetleri ile davranışsal niyetleri arasında doğru yönlü (pozitif) yüksek (r:71)  bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Null
2021
Yazar:  
0
2021
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler