Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 47
 İndirme 16
Düşünce Hareketlerinin Tarihsel Ekseni ve Düşünce Tarihi Yazımı
2017
Dergi:  
AKRA Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi
Yazar:  
Özet:

 Toplumsal ya da doğal olaylar bütünlüğü içinde ele alınan düşünce ve bilim tarihi çalışmalarının sayısı azımsanamaz. Ancak, bu tür çalışmalarda karma, eklektik veya ansiklopedik bir çabayla karşılaşılmaktadır. Düşünce hareketlerini ele alırken çeşitli disiplinlerin eş zamanlı gelişmelerini, farklı ülke ve uygarlıklardaki konumlarını bir bütün olarak görmek gerekir. Kaldı ki düşünce yalnız bilim, felsefe, din ve sanat gibi olgularla da sınırlı kalmaz. Tüm bu olgu ya da disiplinlerin ortak malzemesi, her bilim alanının başvurduğu ifade aracının kendisi ve sonucudur.

Anahtar Kelimeler:

The Historical Origin Of Thinking Way and Writing Of Thinking History
2017
Yazar:  
Özet:

The number of studies of idea history which are considered in the whole ofsocial or natural phenomena cannot be underestimated. However, fate, eclectic and encyclopedic effort are encountered in such studies. Considering the way of thinking; simultaneous development of various disciplines in different countries and civilizations should be seen as a whole. Moreover, thinking; it is not a limited phenomenon such as science, philosophy, religion and art. The common material of all these phenomena or disciplines, the expression that every science field refers to itself and the result

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
AKRA Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi

Alan :   Güzel Sanatlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 242
Atıf : 327
2022 Impact/Etki : 0.095
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q4
406/509

Güzel Sanatlar Temel Alanı
Q4
73/92

AKRA Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi