Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 92
 İndirme 52
İran ve Suudi Arabistan’ın Dış Politika Anlayışları ve Güç Mücadelesine Genel Bir Bakış
2020
Dergi:  
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yazar:  
Özet:

İran ve Suudi Arabistan günümüzde hiç şüphesiz ki Ortadoğu’nun en önemli iki aktörüdür. 1979 yılında İran’da devrim gerçekleşmesi sonucu kurulan İran İslam Cumhuriyeti’nin dış politika anlayışının kökten değişimi ve bunun sonucunda Suudi Arabistan ile ilişkiler kopma noktasına gelmiştir. Bundan sonraki süreçte devrim ihracı ve Şii ayaklanmaları, Hac olayları, İran-Irak Savaşı, Nimr el Nimr idamı, Şii hilali, Arap Baharı gibi gelişmeler iki ülke arasında krizlere sebep olmuştur. Yakın tarihte ise Yemen İç Savaşı’ndan sonra İran-Suudi Arabistan ilişkileri bu ülke üzerinden adeta bir vekalet savaşı haline gelmiş ve iki ülkenin Ortadoğu üzerindeki hegemonik güç mücadelesi gözle görülür bir hal almıştır. Bu çalışmamızda İran ve Suudi Arabistan’ın bölgesel rekabetini anlayabilmemiz için öncelikle dış politika anlayışlarına değinilecek, daha sonra ise tarihsel olarak iki ülkenin bugünkü düşmanlığının kökenlerini oluşturan sebeplere değinilerek durum somutlaştırılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler:

An Overview Of Iran and Saudi Arabia’s Foreign Policy Understanding and Struggle For Power
2020
Yazar:  
Özet:

Iran and Saudi Arabia today are undoubtedly the two most important players in the Middle East. The radical change in the understanding of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran, which was founded as a result of the 1979 revolution in Iran, and as a result, relations with Saudi Arabia have come to a breakthrough point. In the subsequent process, developments such as revolutionary exports and Shiite rebellions, Hac events, Iran-Irak war, Nimr al-Nimr execution, Shiite hillali, Arab Spring have caused crises between the two countries. In recent history, after the Yemen Civil War, the relations between Iran and Saudi Arabia have become a fair war over this country, and the hegemonic power struggle between the two countries over the Middle East has become visible. In this study we will first refer to the foreign policy concepts to understand the regional competition of Iran and Saudi Arabia, and then historically, we will try to concretize the situation by referring to the reasons that form the origins of the current hostility of the two countries.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Fen Bilimleri ve Matematik; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 270
Atıf : 1.551
2022 Impact/Etki : 0.325
Quarter
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Q1
27/122

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q2
158/509

Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q2
104/232

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi