Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 17
 İndirme 1
Sosyal Medyada Kamu Diplomasisi: Türk Cumhuriyetleri’nin Ankara Büyükelçiliklerine Dönük Bir Değerlendirme
2024
Dergi:  
Erciyes İletişim Dergisi
Yazar:  
Özet:

İletişim teknolojilerindeki değişim ve gelişime paralel olarak diplomatik faaliyetler de dijital ortama aktarılmıştır. Dijital iletişimin diplomasiye olan katkısı özellikle kamu diplomasisi alanında hedef kitleye daha kısa zamanda ve daha etkili bir şekilde ulaşmayı sağlamasıdır. Bu çalışma, Ankara’da bulunan Türk Cumhuriyetleri Büyükelçilikleri sosyal medya paylaşımlarını kamu diplomasisi açısından analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma yalnızca 1 Mart-30 Nisan 2023 tarihleri arasındaki Facebook paylaşımlarını içermektedir. Çalışma nitel ve dokuman analizine dayalı bir çalışma olup verilerin analizinde içerik analizi tekniği uygulanmıştır. Paylaşımlarda beğeni ve yeniden paylaşımlar olsa dahi takipçilerle ikili iletişime geçilmediği görülmüştür. Elçilikler paylaşımlarında çoğunlukla kültürel diplomasi üzerinde dururken, onu sırasıyla turizm, ülke fikrini savunma, uluslararası iş birliği, ekonomik diplomasi ve bilim diplomasisi konuları takip etmektedir. Eğitim, spor ve STK’larla iletişim konularındaki paylaşımlarsa çok düşük seviyede görülmüştür. Büyükelçiliklerin sosyal medya paylaşımlarının bu amaçla istihdam edilmiş çalışanlar tarafından yapılması, kamu diplomasisi faaliyetlerinin bütünleşik bir bakış açısıyla gerçekleştirilmesi, takipçi sayılarının artırılması amacıyla daha kaliteli ve daha fazla paylaşımda bulunulması ve ülke markasına dönük paylaşımlara ağırlık verilmesinde fayda görülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Public Diplomacy In Social Media: An Evaluation Of Turkish Republic's Embassy In Ankara
2024
Yazar:  
Özet:

In parallel with the change and development in communication technologies, diplomatic activities have also been transferred to the digital environment. The contribution of digital communication to diplomacy, especially in the field of public diplomacy, is to reach the target audience more effectively in a shorter time. This study aims to analyze the social media posts of the Turkish Republics Embassies located in Ankara in terms of public diplomacy. This study only includes Facebook posts between 1st March-30th April 2023. The study is a qualitative and document analysis study and content analysis technique was applied in the process of the data analysis. Even if there are likes and re-shares in the posts, there was no bilateral communication with the followers. Embassies mostly focus on cultural diplomacy in their posts, followed by tourism, international cooperation, defending country’s idea, economic diplomacy and science diplomacy respectively. Education, sports diplomacy, and NGOs were observed at a very low level. It would be beneficial for embassies to make social media posts by staff, employed for this purpose, to carry out public diplomacy activities with an integrated perspective, to share more posts and high-quality content to increase the number of followers, and to focus on the country's brand.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Erciyes İletişim Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 626
Atıf : 3.572
2023 Impact/Etki : 0.229
Erciyes İletişim Dergisi