Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 28
 İndirme 10
Suudi Arabistan Romanlarında Anlatım Tekniği Olarak Diyalog ve İç Monolog
2020
Dergi:  
Dergiabant
Yazar:  
Özet:

Kişinin duygu ve düşüncelerini kendine özgü bir dil kullanarak, estetik kurallar çerçevesinde, yazılı veya sözlü olarak dile getirmesi olan edebiyatta en önemli rolü anlatım teknikleri üstlenmektedir. Edebiyatçı, aktarmak istediği duygu, düşünce, hayal ve gözlemlerini etkin kılmak için anlatım tekniklerini titizlikle seçer. Özellikle bireyi ve toplumu merkeze alan romanda anlatılacak şeyden çok anlatım biçiminin daha fazla dikkat çektiği, anlatım tekniklerinin daha fazla önemsendiği görülmektedir. Bundan dolayı roman aracılığıyla aktarılmak istenilen mesaj hem diğer edebi türlerdeki çeşitli anlatım teknikleri, hem de romanın kendine özgü anlatım teknikleri vasıtasıyla sunularak hedefe en etkin şekilde ulaşılmaya çalışılır. Bu bağlamda romanda kullanılan çeşitli teknikler, yazara bireyin iç dünyasının derinliklerine inme imkânı sunduğu gibi toplumun aksayan yönlerini başarılı bir şekilde yansıtabilmesinin de önünü açar. Binâenaleyh misyonunu büyük ölçüde gerçekleştiren romanın elde ettiği bu başarısındaki en büyük payın anlatım tekniklerine ait olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu çerçevede kaleme alınan bu çalışma, Suûd romanları özelinde anlatım tekniklerini ve bu tekniklerin yazarın amacına nasıl katkıda bulunduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Giriş bölümünde ilk olarak roman sanatında kullanılan anlatım tekniklerinin rolü ve kullanılan başlıca anlatım teknikleri özet halinde sunulmuştur. Ayrıca Suudi Arabistan romanlarında yer alan anlatım teknikleri ana hatlarıyla irdelenmiştir. Çalışmanın diğer bölümlerinde ise söz konusu anlatım tekniklerinden diyalog ve iç monolog teknikleri detaylı bir şekilde ele alınmış, adı geçen tekniklerin tanımı yapılarak detaylı bir şekilde incelenmiştir. Konuya ışık tutması amacıyla da bu tekniklerin kullanıldığı romanlardan örneklere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Dialogue and Internal Monologue As A Narrative Technique In Saudi Arabic Novels
2020
Dergi:  
Dergiabant
Yazar:  
Özet:

The most important role in literature, in which a person expresses his feelings and thoughts in a specific language, in the framework of aesthetic rules, is written or verbal, is the narrative techniques. The literary strictly chooses the narrative techniques to make the feelings, thoughts, dreams and observations he wants to transmit effective. It appears that in the novel that focuses on the individual and society, the form of narrative attracts more attention than what is to be told, the narrative techniques are more important. Therefore, the message desired to be transmitted through the novel is attempted to be achieved in the most effective way through the various narrative techniques of other literary genres, as well as through the specific narrative techniques of the novel. In this context, the various techniques used in the novel also suggest that the writer can successfully reflect the disturbing aspects of society, as it offers the possibility of the individual to go into the depths of the inner world. It can be easily said that the greatest portion of this success that the novel achieved, which largely performed the mission of Binâenaleyh, belongs to the story techniques. This work, which is included in this framework, aims to reveal the narrative techniques and how these techniques have contributed to the purpose of the author. In the introduction section, the role of the narrative techniques used first in the novel art and the main narrative techniques used are presented in summary. Also, the narrative techniques in the Arabic novels have been linked with the main lines. In the other parts of the study, the dialogues and internal monologue techniques from the relevant narrative techniques were detailed, and the definitions of the techniques referred to were detailed. For the purpose of keeping the subject light, examples of these techniques were used.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Dergiabant

Alan :   İlahiyat

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 272
Atıf : 314
2022 Impact/Etki : 0.109
Quarter
İlahiyat Temel Alanı
Q4
76/102

Dergiabant