Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 11
 İndirme 6
Rusya – Ukrayna Çatışmasının Avrupa Birliği’nin Avrupa Ordusu Oluşturma Çalışmalarına Etkisi
2022
Dergi:  
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
Yazar:  
Özet:

İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'yı doğrudan olmayacak şekilde, yeniden silahlandırmadan Sovyet tehdidine karşı savunmayı güçlendirmek için ortak bir Avrupa ordusu kurma fikri ortaya çıkmıştır. Bu fikir çerçevesinde, Avrupa devletleri arasında savunma ve güvenlik alanında işbirliği sağlanarak ortak bir Avrupa ordusu vasıtasıyla etkili bir askeri güç olması planlanmaktaydı. Fakat 2. Dünya savaşı sonrası değişen konjonktürel şartlar, ABD öncülüğünde NATO’nun ortaya çıkmasına sebep olmuştur. NATO’nun kurulmasıyla birlikte birçok devletin yaptığı gibi Avrupalı birçok devlette kendi ulusal güveliğini korumak için NATO’nun himayesi altına girmiştir. Avrupa ordusu kurma çalışmaları, soğuk savaş dönemi içerisinde yavaşlamış olsa da, Avrupa Birliği tarafından soğuk savaş döneminin bitmesinden sonra Ortak Savunma ve Güvenlik Politikası çerçevesinde yeniden etkili kılmaya çalışılmaktadır. Fakat Rusya – Ukrayna çatışmaları sonrasında ortak bir Avrupa Ordusu fikrinin neredeyse imkansız olduğunu, Avrupalı birçok devletin de kendi ulusal güvenliği için Avrupa ordusunun aksine NATO’ya güvendiği görülmektedir. Bu bağlamda bu çalışma, ortak bir Avrupa ordusu oluşturma fikrinin gelişimini inceleyip Avrupa devletlerinin Avrupa ordusuna karşı tutumlarını analiz ederek, Avrupa’da oluşan Rus tehdidi çerçevesinde Rusya – Ukrayna çatışmalarının AB’nin Avrupa ordusunu oluşturma çalışmalarına etkisini incelemektedir.

Anahtar Kelimeler:

The Impact Of Russia-ukraine Conflict On The European Union's Work On Building A European Army
2022
Yazar:  
Özet:

The idea of establishing a joint European army to strengthen its defense against the Soviet threat without rearming Germany directly after the Second World War came up. In the framework of this idea, it was planned to be an effective military force through a joint European army by providing cooperation in the field of defense and security between the European states. But 2. The changing conjonctual conditions after the World War led to the emergence of the NATO under U.S. leadership. With the establishment of the NATO, as many states have done, many European states have entered NATO’s support to protect their national security. Although the work on establishing the European army has slowed down during the Cold War, the European Union is trying to re-effect in the framework of the Common Defence and Security Policy after the Cold War ends. But it seems that the idea of a joint European army after the Russian-Ukrainian conflict is almost impossible, and that many European states also trust NATO, unlike the European army for their own national security. In this context, this study examines the development of the idea of creating a joint European army and analyses the attitudes of European states against the European army, and the impact of the conflict between Russia and Ukraine in the framework of the Russian threat in Europe on the efforts of the EU to create the European army.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)

Alan :   Filoloji; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 631
Atıf : 1.741
2022 Impact/Etki : 0.25
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q2
221/509

Filoloji Temel Alanı
Q2
26/86

Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)