Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 18
 İndirme 5
Türk Devletleri Teşkilatının Dijital İletişim ve Dijital Diplomasi Perspektifi
2023
Dergi:  
Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Dijitalleşmenin etkisiyle kamuoyları arasındaki diyalog dijital diplomasiyle kurulmakta ve sürdürülmektedir. Kamu diplomasisi faaliyetlerinin bir alt başlığı olan dijital diplomasi, Türk Devletleri Teşkilatı açısından ortak bir iletişim platformu ve çağımızın küresel güvenlik tehdidi olan dezenformasyonla mücadelede mutlak bir koordinasyon mekanizması sunmaktadır. Makale, dijital iletişimdeki değişim, dönüşüm ve bu değişimlerin Türk Devletleri Teşkilatına yansımalarını ele almaktadır. Makalede örnek olay incelemesi olarak Türk Devletleri Teşkilatının dijital iletişim ve dijital diplomasi faaliyetleri irdelenmekte ve Teşkilatın kendisini doğru şekilde anlatmasında dijital mecraların etkin kullanımının rolü tartışılmaktadır. Çalışmada metodolojik açıdan Türk Devletleri Teşkilatında yer alan siyasal aktörlerin dijital iletişim faaliyetleri ve sosyal medya kullanımları üzerine betimsel analiz gerçekleştirilmiştir. Teşkilatın dijital mecradaki faaliyetleri araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır. Çalışma Teşkilatın dijital iletişim stratejisini konu edinmesi açısından ilk olma özelliğini taşımaktadır. Netice itibarıyla Türk Devletleri Teşkilatının kurumsal düzeyde dijital imaj ve itibar yönetimi ekseninde ve dijital diplomasi ile ortak iletişim platformunu güçlendirerek dezenformatif içeriklerle mücadele etmesi gerektiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler:

The Organisation Of Turkic States’ Digital Communication and Digital Diplomacy Perspective
2023
Yazar:  
Özet:

As a result of digitalisation, digital diplomacy is employed to establish and maintain dialogue between publics. Digital diplomacy, a sub-heading of public diplomacy activities, offers a common communication platform for the Organisation of Turkic States and an absolute coordination mechanism in the fight against disinformation, the global security threat of our time. The article discusses the changes and transformations in digital communication and their reflections on the Organisation of Turkic States. The article examines the Organisation of Turkic States’ digital communication and digital diplomacy activities as a case study and discusses the role of the effective use of digital media in the Organisation’s ability to explain itself in the right way. This study provides a descriptive analysis of the digital communication activities and use of social media by political actors in the Organisation of Turkic States. The limitations of the research are the organisation’s digital media activities. The study is the first of its kind to examine the Organisation’s digital communication strategy. In conclusion, the Organisation of Turkic States should combat disinformative content by enhancing its common communication platform with digital diplomacy along the axis of digital image and reputation management at the institutional level.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.278
Atıf : 9.038
Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi