Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 94
 İndirme 25
DİNLEME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ETKİLEŞİMLİ DİNLEMENİN ÖNEMİ
2021
Dergi:  
Social Mentality and Researcher Thinkers Journal
Yazar:  
Özet:

Türkçe öğretimi dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört temel dil becerisi üzerinden yürütülmektedir. Dil becerilerinden ilk edinilen dil becerisi olan dinleme, diğer becerilerin de kazanılmasına temel oluşturmaktadır. Türkçe öğretimi becerilerinden dinleme ve konuşma dilin anlama boyutunu, okuma ve yazma ise dilin anlatma boyutunu oluşturmaktadır. Dinlemenin anne karnından başlayarak devam eden bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Günlük hayatta öğrendiklerimizin büyük çoğunluğu dinleme becerisiyle elde edilmektedir. Bir başka ifadeyle dinleme yoluyla öğrenme, konuşma, okuma ve yazma yoluyla öğrenmenin toplamına eşittir. Bu bakımdan dinlemenin öğretimde etkili kullanılması, öğrencilerin öğrenmelerine katkı sağlayabilir. Bunun için etkili dinlemenin nasıl yapılması gerektiği öğretmenler ve öğrenciler tarafından bilinmelidir. Dinleme genel olarak etkileşimli ve etkileşimsiz dinleme olarak ikiye ayrılmaktadır. Öğrencinin aktif olduğu dinleme türü, etkileşimli dinlemedir. Bu çalışmada etkileşimli dinlemenin dinleme becerilerini geliştirmedeki önemi vurgulanmıştır. Araştırma derleme türü bir araştırma olup, elde edilecek sonuçların alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

The Importance Of Interactive Listening In Developing Listening Skills
2021
Yazar:  
Özet:

Teaching Turkish is carried out on four basic language skills: listening, speaking, reading and writing. Listening, which is the first language skill acquired from language skills, is the basis for the acquisition of other skills. Among the Turkish teaching skills, listening and speaking constitute the comprehension dimension of the language, and reading and writing constitute the expression dimension of the language. Considering that listening is a process starting from the mother's womb, it becomes clear how important it is in our lives. Most of whatwe learn in daily life is achieved through listening skill. In other words, learning through listening is equal to the sum of learning through speaking, reading and writing. In this respect, the effective use of listening in teaching can contribute to students' learning. For this, teachers and students should know how to listen effectively. Listening is generally divided into interactive and non-interactive listening. The type of listening in which the student is active is interactive listening. In this study, the importance of interactive listening in developing listening skills is emphasized. The research is a compilation type research and it is thought that the results to be obtained will contribute to the field.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Social Mentality and Researcher Thinkers Journal

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.471
Atıf : 490
Social Mentality and Researcher Thinkers Journal