Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 10
 Görüntüleme 135
 İndirme 40
İlkokullarda Kaynastirma Egi̇ti̇mi̇ne İli̇ski̇n Paydas Gorusleri̇ni̇n İncelenmesi̇
2018
Dergi:  
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yazar:  
Özet:

Özel gereksinimli bireylerin topluma kazandırılmasında zihinsel, bedensel ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi son derece önemlidir. Bu sebeple özel gereksinimli bireylerin diğer çocukların öğrenim gördüğü okullardan yararlanabilmesi yani kaynaştırılmaları gündeme gelmektedir. Her insana eşit hak ve fırsatın verilmesi ilkesinden hareketle eğitimde de eşit hak ve fırsatın özel gereksinimli bireylere de verilmesi gerekmektedir             Bu çalışmada amaç ülkemizdeki kaynaştırma eğitimi uygulamalarına ilişkin yönetici, sınıf öğretmeni ve kaynaştırma öğrencisi ebeveynlerinin görüşlerinin incelenmesidir. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubu 2017 - 2018 eğitim öğretim yılında Ağrı ilinde görev yapan 5 sınıf öğretmeni, 5 yönetici, 5 kaynaştırma öğrencisi velisi ve 5 kaynaştırma öğrencisi ile aynı sınıfta öğrenim gören normal öğrenci velisinden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri çalışmanın amacı doğrultusunda alanında uzman kişilerin görüşleri alınarak ve alanyazından yararlanarak oluşturulan görüşme formları ile elde edilmiştir. Çalışmanın bulguları betimleyici istatistiklerle sunulmuştur. Araştırma sonucunda kaynaştırma öğrenci velileri verilen eğitimden son derece memnun olduklarını belirtmiş, diğer öğrencilerin çocuklarını dışlamalarını, öğretmenler ile yeterli seviyede iletişim kuramamayı karşılaştıkları sorunlar olarak ifade etmişlerdir. Yöneticiler ise kaynaştırma öğrencilerini mevzuata, sınıf mevcuduna ve öğretmenlerin istekli ve yeterli deneyim ve tecrübeye sahip olma durumlarını dikkate alarak sınıflara birden fazla gelmemesine dikkat ederek dağıttıklarını belirtmişlerdir. Sınıf öğretmenleri ise kaynaştırma eğitimi ile ilgili olarak yeterli seviyede eğitim alamadıklarını belirterek zorlandıklarını ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler:

0
2018
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 293
Atıf : 759
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini