Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 41
 İndirme 6
DİJİTAL DİPLOMASİ FAALİYETİ OLARAK TÜRK BÜYÜKELÇİLERİN TWİTTER KULLANIMI: AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE GÖREV YAPAN TÜRK BÜYÜKELÇİLER ÖRNEĞİ
2021
Dergi:  
ONERI
Yazar:  
Özet:

Devletler kamu diplomasisi alanında faaliyetlerini çeşitlendirmektedir. Dijital diplomasi bunlardan biridir. İletişim teknolojilerindeki gelişmeler sonrası dijital diplomasi faaliyetleri çerçevesinde çeşitli araçlar kullanılmaktadır. Büyükelçilerin sosyal medya kullanımı bunlardan biridir. Sosyal medya, aracısız bir şekilde yabancı devletlerin vatandaşlarına ulaşma noktasında önemli avantajlar sağlamaktadır. Kamu diplomasisi faaliyetleri çerçevesinde büyükelçilerin sosyal medyayı etkin kullanması görev tanımlarına dâhil olmaktadır. Çalışmanın amacı Türk büyükelçilerin yeni gelişmelere ne kadar uyum sağladığı sorusuna cevap aramaktır. Çalışmanın örneklemi Avrupa Birliği’nde (AB) görev yapan büyükelçilerden oluşmaktadır. 11 büyükelçinin Twitter hesabı olduğu tespit edilmiştir. Belirli bir zaman dilimi belirlenerek (15-28 Ekim 2020), örneklem içinde yer alan büyükelçilerin Twitter hesapları incelenmiştir. Büyükelçilerin hesaplarında yapılan paylaşımlar tasnif edilmiş, tablolar halinde sayısal verilere dönüştürülmüş ve paylaşımların içerik analizi yapılmıştır. Çalışmada, Türk büyükelçilerin kamu diplomasisi faaliyeti çerçevesinde Twitter hesaplarını etkin kullanmadıkları sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

The Use Of Twitter By Turkish Ambassadors As A Digital Diplomacy Activity: The Example Of Turkish Ambassadors Serving In European Union Countries
2021
Dergi:  
ONERI
Yazar:  
Özet:

States diversify their activities in the field of public diplomacy. Digital diplomacy is one of them. After the developments in communication technologies, various tools are used within the framework of digital diplomacy activities. The use of social media by ambassadors is one of them. Social media provides significant advantages in reaching citizens of foreign states without intermediaries. The effective use of social media by ambassadors within the framework of public diplomacy activities is included in their job descriptions. The aim of the study is to seek an answer to the question of how well Turkish ambassadors adapt to new developments. The sample of the study consists of the ambassadors serving in the European Union (EU). It has been determined that there are 11 accounts among the ambassadors. The Twitter accounts of the ambassadors in the sample were examined by determining a specific time period (15-28 October 2020). The shares made in the accounts of the ambassadors were classified, converted into numerical data in tables, and content analysis of the shares was made. In the study, it was concluded that Turkish ambassadors did not use their Twitter accounts effectively within the framework of public diplomacy activities.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


ONERI

Alan :   Eğitim Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 475
Atıf : 2.653
ONERI