Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 351
 İndirme 20
 Sesli Dinleme 2
Osmanlı Basınının İlk Döneminde Gazete Mukaddimeleri
2020
Dergi:  
Türklük Bilimi Araştırmaları
Yazar:  
Özet:

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk gazeteler Fransızlar tarafından, Fransızca çıkarılmıştır. İstanbul ve İzmir’de çıkarılan bu gazetelerin bazılarının faaliyetleri, İmparatorluğun çıkarlarıyla ters düşmüş, bazıları yabancı temsilciliklerle yaşanan krize sebep olmuştur. Bununla birlikte; Osmanlı yöneticileri, basının toplum ve siyaset üzerindeki etkisini bu gazetelerin yayınları sayesinde görmüş ve gazetecilikteki uygulamalarını bu anlayış üzerine kurmuştur. Nitekim basın tarihinin başlangıcı kabul edilen Takvim-i Vekayi ile Osmanlı Hükûmeti; içeride ve Avrupa’da kendi lehine kamuoyu oluşturmaya çalışmıştır. Osmanlı’da basın resmî bir gazete ile başlamıştır ama ülkenin gidişatına yönelik muhalefet de gazeteler vasıtasıyla yürütülmüş; ilk gazetecilerin muhalif kimlikleri gazetenin içeriğini belirlemiştir. Faydalı bilgiler vermek, başlangıçtan itibaren gazete çıkaranların hedefleri arasındadır. Bu sebeple; halkın anlayacağı bir dil ile halka hitap etmek hemen bütün gazetelerin üzerinde ısrarla durdukları bir düstur olmuştur. Osmanlı’nın ilk gazeteleri, dönemin üslubunu da yansıtır. Mesela, dönemin karakteristik üslup özelliklerinden olan padişaha övgünün gazetelerde de yer aldığı fakat gazetenin muhalif tavrı keskinleştikçe bu söylemin zayıfladığı görülmüştür. Takvim-i Vekayi, Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahval ve İbret gazetesinin mukaddimelerinin değerlendirildiği bu makalede; önce mukaddimelerin içerikleri verilmiş; sonra “Mukaddime Yazarları”, “İçeriklerin Değerlendirilmesi”, “Dil ve Üslupları” başlıkları altında bu metinler incelenmiştir. İncelemenin sonucunda; Osmanlı basınının başlangıç aşamasındaki bütün özelliklerinin gazete mukaddimelerinde de görüldüğü tespit edilmiş ve gazetecilerin ne için yola çıktıklarının, ne yapacaklarının bilincinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Newspapers In The First Period Of The Ottoman Basin
2020
Yazar:  
Özet:

The first newspapers in the Ottoman Empire were issued by the French, in French. The activities of some of these newspapers issued in Istanbul and Izmir have been contrary to the interests of the Empire, some have caused the crisis with foreign representations. However, the Ottoman rulers saw the influence of the press on society and politics through the publications of these newspapers and established their practices in journalism on this understanding. In fact, the beginning of the press history was accepted by the Calendar-i Vekayi and the Ottoman Government; it tried to create a public for its own benefit within and in Europe. In Ottoman, the press began with an official newspaper, but the opposition to the country’s progress was also carried out through the newspapers; the opposition identities of the first journalists determined the content of the newspaper. Giving useful information is one of the objectives of the publishers from the beginning. Therefore, speaking in a language that the people will understand, is an insistency on all the newspapers. The first newspapers of Ottoman also reflect the style of the time. For example, the praise of the padişaha, which is a characteristic characteristic of the period, appeared in the newspapers, but the newspaper’s opposition attitude was sharper and this speech was weakened. In this article, Calvim-i Vekayi, Ceride-i Havadis, Translator-i Ahval and Ibret newspaper’s lectures were evaluated; first the contents of the lectures were given; then these texts were studied under the titles “Mukaddime Writers”, “Evaluation of the contents”, “Language and Slogans”. As a result of the review, all the characteristics of the Ottoman press in the initial phase were also seen in the newspapers and the conclusion was achieved that the journalists were aware of what they went for and what they would do.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Türklük Bilimi Araştırmaları

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 631
Atıf : 5.136
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini