Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 İndirme 1
İbn Haldun’da İklim, Irk ve İnsan Karakterine Dair
2022
Dergi:  
Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi
Yazar:  
Özet:

İbn Haldun, XIV. yüzyılın Müslüman bilim insanları arasında önemli bir yere sahiptir. Yaşadığı dönemin genel yapısına uygun olarak coğrafya dâhil birçok bilimle ilgilenen ancak daha çok sosyoloji ve tarih felsefesinin kurucusu olarak nitelendirilen bir bilim insanıdır. Dile getirilen anlamda İbn Haldun’u bir coğrafyacı olduğunu iddia eden araştırmacılar da olmuştur. İbn Haldun, yaşadığı dönemde ünü çağları aşan eserler kaleme almıştır. Bu eserlerden biri,  Kitabü’l İber’dir. Üç kitap ve yedi cilt halinde kaleme alınan eser, kapsamlı bir tarih eseridir. Bu eserin birinci cildini ise bir giriş mahiyetindeki Mukaddime oluşturur. Altı bölümden oluşan Mukaddime, sonraki dönemlerde belki de Kitabü’l İber’i gölgede bırakan bir üne kavuşmuş ve yer yer müstakil bir eser olarak değerlendirilmiştir. Müellif, Mukaddime’de kendinin kurduğunu iddia ettiği yeni bir bilim olan Ümran’dan söz etmiş, bu ilmin üzerinde etkili olan coğrafi faktörler üzerinde durmuştur ve buna uygun olarak ırk kritiği yapmıştır. Konu hakkında kendinden önce yaşamış Müslüman coğrafyacılardan ve Batlamyus’tan etkilenmiştir. Bu nedenle daha çok nakle dayalı bilgilerle ülke ve insanları Ümran üzerinden tasnif etmiştir. Makale, müellifin Mukaddime’de iklim, ırk ve insan karakterine yönelik görüşlerinin farklı yönlerden değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Yöntem olarak doküman analizi ve hermeneutikten yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

In Ibn Haldun, The Climate, The Irk and The Human Character
2022
Yazar:  
Özet:

by Ibn Haldun, XIV. It has an important place among the Muslim scientists of the century. He is a scientist who is interested in many sciences, including geography, according to the general structure of the time he lived, but more referred to as the founder of sociology and historical philosophy. There were also researchers who claimed that Ibn Haldun was a geographer. Ibn Haldun, during his life, took the famous works over the ages of his life. One of these works is the Book of Iber. Three books and seven paintings are a historic work. This is the first one that makes it to be the first one that makes it to be the first one that makes it to be the first. In the sixth chapter of the Book of the Holy Spirit, the Holy Spirit was revealed, and the Holy Spirit was revealed, and the Holy Spirit was revealed in the Holy Spirit. Muellif spoke of Umran, a new science he claimed to have founded in the Mukaddime, stood on the geographical factors that influenced this knowledge and accordingly made racial criticism. It was influenced by the Muslim geographers who lived before him and Batlamyus. Therefore, more transfer-based information has dispersed the country and the people over the Umran. The article aims to evaluate his views on climate, race and human character in the Mukaddime from different aspects. The method is used for document analysis and hermeneutics.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 116
Atıf : 35
2022 Impact/Etki : 0.167
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q3
316/509

Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q3
174/232

Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi