Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 2
Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesindeki 4 ve 5 Yıldızlı Otellerin Yiyecek İçecek Bölümlerine Yönelik Tripadvisor Yorumlarının Değerlendirilmesi
2022
Dergi:  
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Sosyal ağlar arasında görüş barındırma, kıyaslama yapma ve reklam gibi imkânlar sağlayan TripAdvisor, turizm sektöründeki yenilikçi araçlardan bir tanesi olmuştur. Bu çalışmanın amacı, Doğu Karadeniz Bölgedeki otel restoranlarının müşterilerinin verilen hizmetin niteliğine yönelik algı düzeyleri ve boyutları ortaya koyularak işletme yöneticilerinin pazarlama iletişimi stratejilerini geliştirmelerine katkı sağlamaktır. Çalışmada nitel (kalitatif) araştırma yöntemi, betimsel araştırma yaklaşımı ve tarama modeli benimsenmiştir. Çalışmada ikincil verilerden yararlanılmıştır. Çalışma verilerini toplamak için ölçüt örnekleme tekniğinden yararlanılmıştır. Doğu Karadeniz Bölgesindeki 4 ve 5 yıldızlı oteller restoranlarına ilişkin TripAdvisor yorumları incelenmiştir. Elde edilen verilere içerik analizi uygulanmıştır. Yapılan içerik analizi sonucunda 3 bin 6 adet yorum bulunmuştur. Uzman görüşleri alınarak bu yorumlar 117 ifade altında kodlanmıştır. Bu ifadelerin 53 tanesi olumlu 64 tanesi olumsuz olarak nitelendirilmiştir. Daha sonra bu ifadeler 5 kategoride sınıflanmıştır. Belirlenen kategoriler “yiyecek ve içecek”, “hizmet kalitesi ve sunum”, “tasarım ve atmosfer”, “fiyat” ve “temizlik ve hijyen” olarak adlandırılmıştır. Bu kategoriler altında toplam 2701 olumlu ve 935 olumsuz yorum bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Evaluation Of Tripadvisor Comments On Food and Beverage Sections Of 4 and 5 Star Hotels In The East Black Sea Region Of Turkey
2022
Yazar:  
Özet:

TripAdvisor has become one of the innovative tools in the tourism sector, providing opportunities such as hosting opinions, making comparisons and advertising among social networks. The aim of this study is to contribute to the development of marketing communication strategies of business managers by revealing the perception levels and dimensions of the customers of hotel restaurants in the Eastern Black Sea Region about the quality of the service provided. Qualitative research method, descriptive research approach and scanning model were adopted in the study. Secondary data were used in the study. The criterion sampling technique was used to collect the study data. TripAdvisor reviews of restaurants in 4 and 5 star hotels in the Eastern Black Sea Region were examined. Content analysis was applied to the obtained data. As a result of the content analysis, 3 thousand 6 comments were found. These comments were coded under 117 statements by taking expert opinions. There are 53 positive and 64 negative statements were described. These statements were then classified into 5 categories. The determined categories were named as “food and beverage”, “service quality and presentation”, “design and atmosphere”, “price” and “cleanliness and hygiene”. There are 2701 positive and 935 negative comments under these categories.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 481
Atıf : 1.526
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi