Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 6
 İndirme 8
Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
2022
Dergi:  
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)
Yazar:  
Özet:

Fen öğretiminin yaşamla ilişkili olması sadece okul içerisinde değil aynı zamanda okul dışı ortamlarda da fen öğretiminin gerçekleşmesini sağlamıştır. Literatür incelendiğinde ülkemizde son yıllarda okul dışı ortamlarda yapılan çalışmalarda artış olduğu gözlenmektedir. Okul dışı öğrenme ortamlarının fen öğretiminde nasıl etkili olduğunu anlamak için çalışmaların incelenmesi ihtiyacı doğmuştur. YÖK Tez veri tabanlarındaki tezler taranmış, nitel araştırma yöntemlerinden doküman tarama yöntemine göre çalışmalar incelenmiştir. Bu araştırmanın amacı 2010-2022 yılları arasındaki okul dışı fen öğretimiyle ilgili yapılan lisansüstü çalışmaların incelenmesidir. Araştırmaya 33 lisansüstü tez dahil edilmiştir. Tezler ili ilgili veriler; tezlerin tarandığı anahtar kelime, tezlerin yayınlandıkları yıl, tezlerin yazılış amaçları, tezlerin çalıştığı örneklem/çalışma grubu, tezlerde kullanılan veri toplama araçları, veri analiz yöntemleri, tezlerde uygulanan okul dışı öğrenme ortamları ve tezlerin türüne göre gruplandırılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda incelenen tezlerin benzer amaçlar ile yapılması benzer sonuçları doğurmuştur. Tarama sonucunda yapılan çalışmaların 2019 yılında yoğunlaştığı, yüksek lisans çalışmalarının daha çok olduğu, ortaokul düzeyinde olan öğrenciler ile 7. Sınıf ağırlıklı olarak daha çok çalışmanın gerçekleştiği görülmüştür. Çalışmalarda birden fazla okul dışındaki ortamların tercih edildiği, araştırma yöntemlerinden nicel ve nitel araştırmaların kullanıldığı çalışmalarda okul dışı öğrenme ortamlarının; öğrenci başarısını arttırdığı, fen dersine yönelik olumlu tutum geliştirdiği, öğrenmeyi kolaylaştırdığı, kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirdiği ve fen öğretimine katkı sağladığı sonuçları gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Review Of Graduate Theses In The Field Of Non-school Learning Environments
2022
Yazar:  
Özet:

The fact that science teaching is related to life has enabled science teaching to occur not only inside the school but also outside the school environment. As we study literature, we have seen an increase in work in non-school environments in our country in recent years. The need to study the studies was born to understand how out-of-school learning environments are effective in the teaching of science. Theses in the Tez databases are scaned, research methods of quality are studied according to the document scan method. The aim of this study is to study the graduate studies related to non-school science teaching between 2010-2022. The study included 33 graduate theses. The theses related data; the keyword that the theses scan, the year in which the theses were published, the scripture purposes of the theses, the sample/work group in which the theses work, the data collection tools used in the theses, the data analysis methods, the out-of-school learning environments applied in the theses and the type of theses. The results of the research resulted in the study of the theses for similar purposes. The scan results of the studies focused in 2019, with more master studies, with students at high school level 7. The classroom has seen more work happening. In the studies, where the environment outside the school is preferred, the research methods and qualitative research are used in the studies, the out-of-school learning environments have observed the results of increasing student success, developing a positive attitude towards the course of science, facilitating learning, achieving permanent learning and contributing to the teaching of science.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 3.460
Atıf : 2.496
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini