Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 167
 İndirme 125
Ortadoğu’da İran-suudi Arabistan Rekabeti
2019
Dergi:  
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)
Yazar:  
Özet:

İran ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Basra Körfezine kıyıdaş ülkeler petrol ve doğal gaz rezervleri bakımından dünyanın en zengin ülkeleri arasındadır. Bu enerji kaynaklarına sahip olan bölge ülkelerinin ekonomik ve sosyal yapılarını enerji gelirleri şekillendirmektedir. Yine bu ülkelerin ekonomik, siyasi ve askeri çıkarları büyük oranda örtüşmektedir. Ancak bu ülkelerin beşeri kaynakları, doğal zenginlikleri ve jeopolitik konumları işbirliğini teşvik eden unsurlar olsa da İlişkiler genel anlamda gergin geçmektedir. Bu bağlamda İran ve Suudi Arabistan ilişkilerinin genel olarak, bölgesel ve küresel güç dengesiyle iç politika faktörlerinin etkileşimi çerçevesinde de belirlenmektedir. Etnik ve mezhepsel kimlikler ise hem iç politika hem de dış politika faktörlerinden biridir. Ekonomik sebepler, bölge ülkeleri üzerinden rekabet ve küresel güçlerle olan ilişkiler ise iki ülke ilişkilerini etkileyen önemli faktörlerdendir. İran-Suudi Arabistan ilişkilerinde en önemli dış faktörler olarak küresel güçlerin etkisi azaldığında iş birliği ortamı, dış faktörlerin etkisi arttığında ise çatışma ortamı ön plana çıkmaktadır. Bu ise ikili ilişkileri belirleyen diğer faktörleri derinden etkilemektedir. Bu araştırmada Ortadoğu’da İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin gelişimi incelenmiştir. İki ülke ilişkilerindeki rekabete yol açan mezhepsel gerilimden sonra ekonomik sebepler ise petrol çerçevesinde incelenmiştir. Bir diğer başlıkta ABD ve Rusya’nın bölgedeki çıkar çatışmalarının İran ve Suudi Arabistan rekabetine etkileri araştırılmıştır. Son başlıkta Basra Körfezi ülkelerini üzerinden güç ve prestij mücadelesi incelenmiştir. Araştırmanın temel kaynakları akademik çalışmalardan oluşmuştur. Bununla birlikte yerel ve bölgesel birçok farklı kaynaktan yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Ortadoğu’da İran-suudi Arabistan Rekabeti
2019
Yazar:  
Özet:

Iran and Saudi Arabia are among the richest countries in the world in terms of oil and natural gas reserves. These energy resources form the economic and social structures of the region's countries energy income. The economic, political and military interests of these countries are greatly interconnected. But although human resources, natural wealth and geopolitical positions of these countries are elements that promote cooperation, relationships are generally tensioned. In this context, the relations between Iran and Saudi Arabia are generally determined in the framework of the interaction of internal policy factors with regional and global power balance. Ethnic and religious identities are both internal and foreign policy factors. Economic reasons, competition across the region and relations with global powers are important factors affecting the relations between the two countries. As the influence of global forces as the most important external factors in the relations between Iran and Saudi Arabia decreases, the environment of cooperation increases, while the influence of external factors increases, the environment of conflict stands in the forefront. This affects other factors that determine the bilateral relationships. This study has studied the development of the relations between Iran and Saudi Arabia in the Middle East. After the disciplinary tensions that led to competition in the relations of the two countries, the economic reasons were studied in the framework of oil. In another title, the impact of the US and Russia’s conflict of interest in the region on the competition between Iran and Saudi Arabia was investigated. In the last title, the struggle of power and prestige over the Basra Gulf countries was studied. The main sources of research consisted of academic studies. However, many local and regional sources have been benefited.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler