Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 6
 Görüntüleme 111
 İndirme 42
SPOR YAPAN İŞİTME ENGELLİ BİREYLER İLE SPOR YAPMAYAN İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN BAZI PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
2018
Dergi:  
Asos Journal
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı, spor yapan işitme engelli bireyler ile spor yapmayan işitme engelli bireylerin sahip oldukları kaygı ve atılganlık/çekingenlik düzeylerinin incelenmesidir. Yapılan bu araştırmayı, Gaziantep bölgesinde yaşları 12-15 yaş arasında değişen spor yapan 46 işitme engelli ile spor yapmayan 49 işitme engelli olmak üzere toplam 95 gönüllü birey oluşturmaktadır. Yapılan bu çalışmada Rathus Atılganlık Ölçeği, Durumluk-Sürekli Kaygı ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma ilişkisel yöntem tarama modeline göre hazırlanmış olup,. kişilerin verdikleri yanıtlarda değişiklik yapılmaksızın veriler toplanarak var olan durum hakkında kişilerin görüşleri alınmıştır. Verilerin analizi için SPSS 23,0 istatistik programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler incelendiğinde spor yapan işitme engelli bireylerin atılganlık düzeylerinin spor yapmayan işitme engelli bireylerden daha yüksek olduğu, sürekli kaygı ve durumluluk kaygı düzeylerinin ise spor yapmayan işitme engelli bireylerde daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Comparison Of Some Of The Psychological Traits Of Hearing-impaired Who Do Sports and Those Who Do Not
2018
Dergi:  
Asos Journal
Yazar:  
Özet:

The purpose of this study is to investigate the anxiety, assertiveness/shyness levels of the hearing-impaired individuals who do sports and who do not do sports. This study comprises of 95 volunteers between 12-15 years, 46 of which participate in sports and 49 of which do not, in Gaziantep region. This study employs Rathus Assertiveness Scale, State-Trait Anxiety and Personal Details Form. The study is prepared based on relational screening model, and the data is collected without a change in the responses of participants, and the opinions of participants on the current state are collected. For data analysis, SPSS 23,0 statistics program is used. After the data are analyzed as the result of the study, the findings showed that the participants who participated in sports exhibited higher levels of assertiveness, and state-trait anxiety was higher for the sport-non-participant hearing-impaired individuals.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Asos Journal

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 5.146
Atıf : 9.815
Asos Journal