Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 175
 İndirme 30
 Sesli Dinleme 1
Kelime Ağı Yönteminin İlköğretim 6.sınıf Öğrencilerinin Yazmaya Yönelik Tutumlarına ve Yazma Özyeterlik Algısına Etkisi
2017
Dergi:  
Turkish Studies
Yazar:  
Özet:

Yazma ana dili öğretiminin dört temel becerisinden biridir. Duygu düşünce, dilek ya da hayallerin yazıyla aktarılmasına dayanan yazma becerisi temel düşünme becerilerini de üst düzeyde kullanmayı gerektirmesi bakımından çok katmanlı ve üst düzey bir dil becerisi olarak değerlendirilebilir. Bu bakımdan yazma becerisinin geliştirilmesi alanyazında önemle ele alınan bir konu olagelmiştir. Alanyazına bakıldığında yazma becerisinin geliştirilememesinden yakınmların oldukça yoğun olduğu, dolayısıyla bu becerinin geliştirilmesine yönelik yeni yöntem ve tekniklere gereksinim duyulduğu görülür. Öte yandan “tutum” ve “özyeterlik algısı” öğretimle ilgili alanyazının iki önemli kavramı olarak dikkat çekmektedir. Çeşitli alanlarda tutuma ve özyeterlik algısına ve çeşitli değişkenlerin bunlara etkisine yönelik araştırmalara sıklıkla rastlanmaktadır. Bu araştırmada yukarıda belirtilen gerekçelerle yola çıkılarak bir yazma yöntemi olan “kelime ağı yöntemin”nin yazmaya yönelik tutuma ve özyeterlik algısına etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla deneysel bir çalışma yapılmış, kontrol grupsuz öntest ve sontest uygulamalı desen kullanılmıştır. Uygulama öncesinde yazmaya yönelik özyeterlik algısı testi ve tutum testi uygulanmış, iki sınıftaki elli üç altıncı sınıf öğrencisiyle altı hafta boyunca kelime ağı yöntemine dayalı yazma uygulaması gerçekleştirilmiş, ardından tutum ve özyeterlik algısı sontestleri uygulanmıştır. Öntest sontest farklarına bakıldığında öğrencilerin gerek yazmaya yönelik tutumlarında gerekse yazma özyeterlik algılarında denel işlem öncesiyle sonrası arasında anlamlı bir fark oluştuğu görülmüştür. Sonuçlara bakılarak kelime ağı yönteminin altıncı sınıf öğrencilerinin yazmaya yönelik tutumlarına ve özyeterlik algılarına olumlu etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara dayanılarak yazma öğretiminde kelime ağı yönteminin daha yaygın kullanılması önerilebilir. Ayrıca Türkçe alanyazında bu yönteme, daha kısa olması ve öğrencilerin ilgisini daha çok çekme olasılığı nedeniyle, “salkım yöntemi” adı önerilebilir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Turkish Studies

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 11.913
Atıf : 44.921
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini