Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 62
 İndirme 35
Almanca ve Türkçe’de Ad Tamlamalarının Karşılaştırılması
2016
Dergi:  
Turkish Studies
Yazar:  
Özet:

Her iki dilde de varlıklara ad olma, bir şeyin bir şeye aitliği konusunda ve anlamı geniş kapsamlı olan kavramlara ad olabilmesi gibi konularda ad tamlamalarının önemi herkesin malumudur. Bu önem üzerine "Almanca ile Türkçede Ad Tamlamalarının Karşılaş¬tırılması" konulu araştırmada her iki dilde kullanılmakta olan tamlama türleri araştırılarak benzer¬likler ve farklılıklar belirlenmeye çalışıldı. Hint-Avrupa dilleri ailesi grubuna giren Alman dili, yapısal yönden çekimli bir dildir. Çekimli dille¬rin hepsinde olduğu gibi Almancada da tek ve çok heceli kökler ve bir takım ekler vardır. Fakat yeni kelime türetirken ve çekim sırasında, çok defa köklerde değişiklikler olur. Yani bazen az sayıdaki ekler kullanılmakla beraber genellikle gramer ifadeleri, kökün bir içten kırılma ile aldığı şekillerle karşılanır. Bazen de bu değişiklik, kökü tanınmaz bir hale getirir. Ural-Altay dil ailesi grubuna giren Türk dili, yapısal yönden eklemeli bir dildir. Bu dillerde tek veya çok heceli kelime kökleri ile ekler vardır. Kelimelerden yeni kelimeler veya kelimelerin geçici halleri yapılırken, köklere ekler eklenir. Bu ekleme sırasında kökler değişmez, köklerle ekler açık şekilde ayırt edilebilir. Bu diller, önekli veya sonekli olabilirler. Yani ekler bazen başa, bazen sona getirilir. Türkçe, sonekli eklemeli bir dildir. Alman dilinde kelime teşkilinde önekler büyük bir rol oynarken, Türkçede sonekler önemli bir rol oynar. Bu çalışma esnasında. Alman dilindeki ad tamlamaları üzerinde durulup gerek başlangıçta olsun, gerekse yapılan çalışma sonucu Almancadaki ad tamlamalarında çeşitli farklılıkların bulunduğu tespit edildi. Örneğin iki ismin yan yana getirdiği tamlamalar yanında, ilgeçlerle de aynı fonksiyonu yerine getiren ad tamlamaları gibi. Bu konuda Türk dilindeki ad tamlamalarıyla karşılaştırılması yapıldı. Karşılaştırma esnasında Türkçeye göre bu konunun Almancada genişliği tespit edildi. Türkçede genellikle tamlamaların kuruluşunda farklılığın olmadığı, Almancada ise bazı farklılıkların bulunduğu görüldü. Her iki dildeki ad tamlamaları ele alınıp bu tamlamaların nasıl oluştuğu, örneklerle ortaya konuldu. Bu çalışmanın amacı, iki dilin farklı ve benzer yönlerini gözler önüne sermektir. Gerektiğinde Almanca dilbilgisi öğretimine yardımcı olabilecek bir çalışma elde etmektir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Turkish Studies

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 11.913
Atıf : 44.997
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini