Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 130
 İndirme 37
İşitme Engelli Öğrencilerin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Becerilerine İlişkin Değerlendirmeleri
2016
Dergi:  
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada, işitme engelli öğrencileri sportif yarışmalara hazırlayan beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki becerilerinin işitme engelli öğrenciler tarafından değerlendirmelerini içermektedir. Bu çalışma; 2013-2014 eğitim öğretim yılında İşitme Engelliler Arası Türkiye Spor Birinciliği Şampiyonasına katılan 142 öğrenciyle yapılmıştır. Şampiyonaya takım halinde katılan futbol, voleybol ve basketbol branşları ile sınırlandırılmıştır. Bu çalışmada Açak ve Karademir tarafından geliştirilen İşitme Engelli Sporcular İçin Antrenör Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Örneklemin demografik değişkenlerine göre dağılımını ortaya koymak amacıyla frekans ve yüzdelik hesaplamalar yapılmıştır. Ölçekten alınan puanların, bağımsız değişkenlere bağlı farklılaşma düzeyini değerlendirmek için;  ikili karşılaştırmalar independent t-testi ile çoklu karşılaştırmalar tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Fark çıkan durumlarda farkın kaynağını bulmaya yönelik LSD ve Scheffe testi uygulanmıştır. 12 sorudan oluşan ölçeği okuyamayan % 66,2 öğrenciye işaret dili ile sorular sorulmuş ve cevabı alınmıştır. İşaret dili bilen antrenörlerini daha olumlu değerlendikleri gözlenmiştir. Antrenör sayısı çoğaldıkça sporcuların antrenör değerlendirmelerinin daha olumlu olduğu görülmektedir. Araştırma grubunun engel durumu değişkenine, yaş ve eğitim değişkenine göre yapılan analizde istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Futbol sporcularının antrenör değerlendirmelerinin daha olumlu basketbol sporcularının ise daha az memnun oldukları görülmektedir. Bu memnun olunmama nedeni olarak basketbol antrenörlerinin büyük çoğunluğu işaret dili bilmedikleri için iletişim eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 844
Atıf : 6.475
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini