Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 83
 İndirme 35
Bıst 100 (xu100) Endeksinde Doğrusal-dışı Yapılar
2015
Dergi:  
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Menkul kıymet piyasalarına olan ilginin dünya ülkeleri üzerinde giderek yaygınlaşması bu piyasalarla ilgili yapılan çalışmaların artmasına neden olmuştur. Özellikle hisse senetleri piyasasında bulunan yatırımcılar öteden beri hisse senetlerinin fiyat hareketlerini tahmin ederek normalüstü getiri elde etmeyi amaçlamaktadırlar. Finans dünyasında, hisse senetlerinin hareketini açıklamak amacıyla ortaya atılan Rassal Yürüyüş Teorisiçok rağbet gören yaklaşımların başında gelmektedir. Piyasaları zayıf formda etkin, yarı kuvvetli formda etkin ve kuvvetli formda etkin olarak üçe ayıran Rassal Yürüyüş Teorisi ve sonrasında bu teoriyi temel alan veya almayan birçok teori, hisse senedi davranışlarının doğrusal bir yapıda hareket ettiğini varsayarak bu davranışları açıklamada çeşitli doğrusal modellemeler geliştirmiştir. Oysa hisse senetlerinin hareketleri iyi analiz edildiğinde doğrusal olamayan davranışların varlığı ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada BIST 100 endeksi özelinde, hisse senedi fiyat hareketlerinde doğrusal olmayan yapıların varlığı analiz edilerek tespit edilmiş ve bu bağlamda piyasasın rassal hareket etmediği diğer bir deyişle zayıf formda etkin olmadığı da ortaya konmuştur. Sonuç olarak; hisse senetlerinin gelecekteki hareketlerinin açıklanmasında doğrusal olmayan yapıları ve davranışları kapsayan modellemelerin geliştirilerek kullanılması gerektiği ileri sürülmüştür.

Anahtar Kelimeler:

The Bist 100 (xu100) Index
2015
Yazar:  
Özet:

The increasing interest in the securities markets over the world has led to an increase in the work on these markets. In particular, investors on the stock market have been planning to obtain over-normal return by predicting the price movements of the stock markets. In the financial world, the Rassal Walk Theory, which is revealed in order to explain the movement of stock assets, comes at the beginning of many unconscious approaches. The Rassal Movement Theory, which effectively divides markets into three in weak forms, half-strong forms, and strong forms, and many theories that then are based on this theory or not, have developed a variety of linear modelling in the description of these behaviors, assuming that the behavior of the shareholders is moving in a linear structure. However, when the movements of the shares are well analyzed, the existence of behaviors that are not linear is revealed. In this study, the BIST 100 index specifically identified by analyzing the existence of nonlinear structures in stock price movements and in this context the market did not move racally, in other words, it was not effective in a weak form. As a result, it has been stated that models that include non-linear structures and behaviors should be developed and used in the description of the future movements of stock assets.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 291
Atıf : 1.665
2023 Impact/Etki : 0.261
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi