Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 5
 Görüntüleme 80
 İndirme 37
Teaching Nature Of Science By Explicit Approach To The Preservice Elementary Science Teachers
2012
Dergi:  
İlköğretim Online
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğasına ilişkin algılarını doğrudan yaklaşım yöntemine dayalı bir öğretim süresince incelemektir. Araştırmanın desenlenmesinde nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma için veri toplama süreci Fen Bilgisi Öğretmenliği Programındaki Öğretim Yöntem ve Teknikleri-I dersi kapsamında gerçekleşmiştir. Araştırmaya 29 fen bilgisi öğretmen adayı katılmıştır. Bahsi geçen dersin ilk beş haftalık süresince Lederman ve Abd-elKhalick (1998) tarafından geliştirilmiş Bilimin Doğası (Nature of Science-NOS) etkinlikleri birinci araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Öğretmen adaylarının bilimin doğasına ilişkin algılarını tespit etmek ve geliştirmek üzere her etkinlikten sonra sınıf içi tartışmalar yürütülmüştür. Öğretmen adaylarının bilimin doğasına ilişkin algıları öğretim sürecinin başında ve sonunda Views of Nature of Science Questionnaire-C (VNOS-C) ile değerlendirilmiştir. Veriler yorumlayıcı yaklaşıma göre analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları uygulanan öğretim sürecinin başında fen bilgisi öğretmen adaylarının çoğunun bilimin doğasına ilişkin algılarının yetersiz olduğunu göstermiştir. Öğretim sürecinin sonuda ise öğretmen adaylarının bilimin doğasına ilişkin geliştirilmesi hedeflenen algılarında gelişme olduğu gözlenmiştir. Öğretmen adaylarınınfazla gelişme gösterdikleri alanlar bilimin öznel yapısı ve sosyo-kültürel doğası olmuştur. Bilimsel teoriler ve kanunlar arasındaki fark ise öğretmen adayları tarafındanaz düzeyde algılanan konudur

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


İlköğretim Online
İlköğretim Online