Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 30
 Görüntüleme 118
 İndirme 62
Kadercilik Eğilimi Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
2015
Dergi:  
Mersin University Journal of the Faculty of Education
Yazar:  
Özet:

Abstract Bu çalışmanın amacı lise ve üniversite öğrencilerinin kadercilik eğilimini ölçmek için gerekli psikometrik niteliklere sahip bir ölçme aracı geliştirmektir. Çalışma grubu 711 (485 üniversite, 227 lise) öğrenciden oluşmaktadır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda dört faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır (Önceden belirlenmişlik, kişisel kontrol, batıl inanç ve şans). Ölçeğin geçerliği için açımlayıcı faktör analizi ve ölçüt ölçek geçerliği çalışması yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliği için ise ölçeğin alt boyutlarına ve ölçeğin geneline ilişkin Cronbach alpha katsayısı hesaplanmış, test tekrar test güvenirliği ve ölçek toplam puanı ile alt ölçekler arasındaki korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı .86, test tekrar test güvenirlik katsayısı .72’dir. Ölçek için yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda geliştirilen ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ve çalışmalarda kullanılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Mersin University Journal of the Faculty of Education
Metrikler
Makale : 0
Atıf : 0
2022 Impact/Etki : null
Mersin University Journal of the Faculty of  Education