Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 70
 İndirme 29
Okul Mudurlerinin Ustbilissel Planlama Eylemleri
2017
Dergi:  
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Yazar:  
Özet:

Çalışmanın amacı, okul müdürlerinin üstbilişsel planlama eylemlerinin neler olduğunu ve nasıl ortaya çıktığını açıklamaktır. Durum çalışması niteliğindeki bu çalışmanın katılımcıları, Denizli’nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki devlet ortaokullarında çalışan yedi okul müdürüdür. Çalışmanın verileri, okul müdürleri ile yapılmış bireysel yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilmiştir. Verilerin analizinde, içerik analizinden yararlanılmıştır. Okul müdürlerinin üstbilişsel planlama eylemlerinde ortaya çıkan yapılar; planı oluştururken dikkate alınan faktörler, planın ayrıntılı uygulama süreci, planın gidişatını etkileyen faktörler ve tasarlanan planlar olmak üzere dört kategoride şekillenmiştir. Planı oluştururken dikkate alınan faktörler; ihtiyaç analizi, var olan şartlar ve imkânlar, görev paylaşımı ve ileriye dönük tahminler olmuştur. Planın gidişatını etkileyen faktörler; beklenmeyen etkenler, süreçteki kişilerin durumları, görüşleri ve beklentileri ve süreçte planın daha iyiye gitmesi için meydana gelen değişiklikler olmuştur. Okul müdürlerinin üst bilişsel planlama becerilerini ve farkındalıklarını arttıracak hizmet içi eğitimlere önem verilmeli ve onların planlama eylemlerine yönelik üstbiliş kavramı dikkate alınarak kapsamlı araştırmalara daha çok yer verilmelidir.

Anahtar Kelimeler:

The Metacognitional Planning Activities Of School Principals
2017
Yazar:  
Özet:

The aim of the study is to explain what the school principals' metacognitive planning activities are and how they emerged. Participants in this case study are seven school principals working in public secondary schools in Merkezefendi and Pamukkale in Denizli. The data were obtained from individual semi-structured interviews with school principals. In the analysis of the data, content analysis was used. The structures that emerged in the metacognitive planning actions of school principals were formed in four categories; factors considered when making the plan, detailed application process of the plan, factors affecting the course of the plan and designed plans. Factors considered when making the plan are needs analysis, existing conditions and possibilities, task sharing and forward-looking estimates. Factors affecting the course of the plan are unexpected factors, the situation, opinions and anticipations of the people in the process, and the changes that have been taking place in order to improve the plan in the process. School principals should be given in-service training to increase their metacognitive planning skills and awareness; and taking the concept of metacognition into consideration, the studies deal with school principals’ metacognitive planning actions should be increased.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 160
Atıf : 2.065
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini