Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 14
 Görüntüleme 175
 İndirme 50
Türkiye’de Çocuk Hakları Bağlamında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi
2017
Dergi:  
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırma, Türkiye’de çocuk hakları bağlamında gerçekleştirilmiş tez çalışmalarının, çeşitli açılardan incelenmesi ve araştırma eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yaklaşımına uygun olarak tasarlanan araştırma, betimsel desene sahiptir. Araştırma verilerinin edinilmesinde, doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada, ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenen toplam 133 lisansüstü tez çalışması incelenmiştir. Araştırma verilerinin analizi, içerik analizi tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, tez çalışmalarının; genel kategorisi, konu alanı, yayın yılı, yayın dili, danışman kişi akademik unvanı, tezin; üniversitesi, enstitüsü, araştırma yöntemi ve deseni, örneklem türü, örneklem seçim yöntemi, örneklem sayısı, veri toplama araçları ve veri analiz yöntemleri açısından elde edilen bulgularına yer verilmiştir. Araştırma sonucunda, bu bulgulara dayalı olarak; konu ile çalışmalar yürüten araştırmacılara yönelik ve ilgili konu bağlamında gerçekleştirilecek yeni bilimsel araştırmalara yönelik görüş ve öneriler geliştirilmiştir

Anahtar Kelimeler:

Research Trends Of Graduate Theses In The Context Of Child Rights In Turkey
2017
Yazar:  
Özet:

This research was carried out in Turkey with the aim of studying the thesis work in the context of children's rights, from various aspects and determining the research trends. The research designed in accordance with the quality research approach has an imaginary design. To obtain research data, the document review technique was used. In accordance with this purpose, the study examined a total of 133 postgraduate thesis studies determined by the measurement sampling method. The analysis of the research data is carried out using the content analysis technique. The results of the research included the findings of the thesis studies; general category, subject area, year of publication, language of publication, academic title of the consultant person, thesis; university, institut, research method and design, sample type, sample selection method, sample number, data collection tools and data analysis methods. Based on these findings, the researchers have developed opinions and recommendations for new scientific research that will be carried out in the context of the subject and the researchers conducting the research.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.910
Atıf : 9.539
2022 Impact/Etki : 0.532
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q1
68/509

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi