Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 7
 Görüntüleme 67
 İndirme 30
Fast Food Restoranlarının Tercih Edilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Ahs Metodu İle Önceliklendirilmesi
2019
Dergi:  
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
Yazar:  
Özet:

ÖZET Bu çalışmanın amacı tüketicilerin fast food restoranları seçiminde etkili olan faktörleri tanımlamak ve bu faktörleri önceliklendirmektir. Bu amaçla yiyecek içecek servisi verilen işletmeler tercih edilirken tüketiciler tarafından algılanan önemli faktörleri tanımlamak üzere literatür taraması yapılmıştır. Çalışmada literatüre göre fast food restoranlarının seçiminde etkili olan fiyat, temizlik, yiyeceklerin tadı ve lezzeti, personelin yardım severliği ve tutumu, servis hızı, marka bilinirliği, menü çeşitliliği, ortam/ambiyans, restoranın konumundan oluşan dokuz kritere yönelik analizler yapılmıştır. Analiz yöntemi olarak Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yöntemi kullanılmıştır. AHS, çok kriterli durumlar karşısında karşılaştırmalı olarak kriterlerin önceliklendirmesinde ve en iyi performans gösteren birimlerin belirlenmesinde uygulanmaktadır. Analize ilişkin verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Anketler S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat Kampüsünde okuyan 180 üniversite öğrencisine basit örnekleme yöntemiyle seçilmek suretiyle uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre tüketicilerin fast food restoranlarını tercih ederken en fazla etkilendikleri faktörler; Temizlik, Yiyeceklerin Tadı ve Lezzeti ve Personelin Tutumu şeklinde sıralanmıştır.

Anahtar Kelimeler:

The priority of the factors that are effective in the selection of fast food restaurants by the Ahs method
2019
Yazar:  
Özet:

Comparisons towards the effectiveness of marketing activities of have not taken much place in marketing literature due to the lack of appropriate methodological means to assist the benchmarking process. Besides, studies evaluating the performance of food and beverage companies are occasional. This study aims to contribute to both points and prioritizes the factors that are effective in customer's purchasing. For this purpose, human behaviors have been analyzed based on multiple criteria such as price, customer service, environment, cleanliness, service speed, location, which are stated to be effective in the selection of fast food restaurants in the literature. Analytical Hierarchy Process (AHP) method was used as analysis method. AHP is useful in prioritizing criteria comparatively and identifying the best performing units under multiple criteria circumstances. Four fast food restaurant brands were included in the study and were evaluated over six criteria. The survey method was used for data collection. The surveys were applied to the university students studying at Alicante University by selecting with simple random method.

Anahtar Kelimeler:

Prioritization Of The Factors Affecting The Preference Of Fast Food Restaurants With Ahs Method
2019
Yazar:  
Özet:

Comparisons towards the effectiveness of marketing activities of businesses have not taken much place in marketing literature due to the lack of appropriate methodological means to assist the benchmarking process. Besides, studies evaluating the performance of food and beverage companies are occasional. This study aims to contribute to both points and prioritizes the factors that are effective in customers' purchasing. For this purpose, human behaviors have been analyzed based upon multiple criteria such as price, customer service, environment, cleanliness, service speed, location, which are stated to be effective in the selection of fast food restaurants in the literature. Analytical Hierarchy Process (AHP) method was used as analysis method. AHP is useful in prioritizing criteria comparatively and identifying the best performing units under multiple criteria circumstances. Four fast food restaurant brands were included in the study and were evaluated over six criteria. Survey method was used for data collection. The surveys were applied to the university students studying at Beyşehir Ali Akkanat campus by selecting with simple random method.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.936
Atıf : 9.753
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi