Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 83
 İndirme 24
XIX. Yüzyıl Osmanlı Şehir Silüeti: Şam Örneği
2019
Dergi:  
Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Şam, yüzyıllar boyunca pek çok yıkım ve imar görmüştür. Bu makale şehrin XIX. asırda kaydettiği tarihsel sürece ilişkin bir panorama sunmayı hedeflemektedir. Bu şehir portresi aynı zamanda bir Osmanlı şehri olan Şam’ın politik, sosyal ve ekonomik tarihinin ilgili süreçteki durumunu da aksettirecektir. Şam’da XIX. yüzyıl boyunca tarım, sanayi ve ticaret gibi iktisadi faaliyetler icra edilmekte fakat bunlar arasında ağırlığı ticaret oluşturmaktaydı. Tarım için kullanılan tek su kaynağı şehrin içinden geçen ve Altın nehir denilen Baradâ Nehri’ydi. Şehrin hac güzergahında yer alması şüphesiz ki onun gelişmesinde etkili olmuştu. Şam’ın sosyo-kültürel yapısı XIX yüzyıl için birçok sıkıntı ve ayrılıklara sahne olmuş, vaktiyle kültürel bir zenginlik adına bir arada yaşayan farklı kimlikler, sermayeci aktörlerin elinde bir savaş silahı haline gelmişti.

Anahtar Kelimeler:

The XIX. The Ottoman City Silhouette of the Century: Damascus Example
2019
Yazar:  
Özet:

Damascus has seen many demolitions and zoning for centuries. This article is based on the city's XIX. The century aims to present a panorama of the historical process. This city portrait will also reflect the political, social and economic history of the Ottoman city of Damascus. During the 19th century, such as industry and agricultural activities are carried out in economic activities, but among them was the weight of trade in Damascus. The only source of water used for agriculture was through the city and the Golden river called Baradâ. The city's location on the pilgrimage route had undoubtedly been instrumental in its development. The socio-cultural structure of Damascus has witnessed many hardships and separations for the 19th century, and different identities, which once lived together for a cultural wealth, became a weapon of war in the hands of capitalist actors.

Anahtar Kelimeler:

Xix. Century Ottoman City Skyline: Damascus Example
2019
Yazar:  
Özet:

Damascus has seen many demolitions and zoning for centuries. This article is based on the city’s XIX. century aims to present a panorama of the historical process. This city portrait will also reflect the political, social and economic history of the Ottoman city of Damascus. During the XIX century, such as industry and agricultural activities are carried out in economic activities, but among them was the weight of trade in Damascus. The only source of water used for agriculture was through the city and the Golden river called Baradâ. The city’s location on the pilgrimage route had undoubtedly been instrumental in its development. The socio-cultural structure of Damascus has witnessed many hardships and separations for the XIX century, and different identities, which once lived together for a cultural wealth, became a weapon of war in the hands of capitalist actors.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 160
Atıf : 171
Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi