Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 30
 İndirme 10
Yatan Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi; Artvin İli Örneği
2023
Dergi:  
Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi
Yazar:  
Özet:

Araştırmanın amacı hastanede yatarak tedavi gören hastaların memnuniyetlerinin birçok açıdan belirlenmesidir. Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın evrenini Artvin’de bir devlet hastanesinde Ocak-Mayıs 2022 tarihleri arasında yatarak tedavi gören hastalar oluşturmaktadır. Çalışma evreninin net olarak tespit edilememesinden dolayı basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanıldı. Çalışma, araştırmacılar tarafından toplanan 98 hastanın verileri üzerinden gerçekleştirildi. Veriler, Kişisel Bilgi Formu ve Yatan Hasta Memnuniyet Ölçeği kullanılarak toplandı. Araştırma etik ilkeler çerçevesinde gerçekleştirildi. Yatan hasta memnuniyet ölçeğinin alt boyutlarının orta düzeyde olduğu, hemşirelik hizmetlerinin en yüksek ortalamaya, diğer hizmetlerin ise en düşük ortalamaya sahip olduğu bulunmuştur. Yatarak tedavi alan erkek hastaların kadın hastalara göre doktorlardan aldıkları hizmetten daha fazla memnun olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, araştırmada kendisini çok mutlu olarak ifade eden bireylerin hemşirelik hizmetlerinden daha fazla memnun olduğu saptandı. Yatan hasta memnuniyet ölçeğinin alt boyutlarının orta düzeyde olduğu, hemşirelik hizmetlerinin en yüksek ortalamaya sahip olduğu, erkek hastaların doktorlardan aldıkları hizmetten daha fazla memnun olduğu ve yaşamı süresince kendisini çok mutlu olarak ifade eden bireylerin aldıkları hizmetten daha fazla memnun olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Evaluation Of Inpatient Satisfaction; Example Of Artvin Province
2023
Yazar:  
Özet:

The aim of the study is to determine the satisfaction of inpatients in many aspects. The population of the descriptive study consists of patients who were hospitalized in a state hospital in Artvin between January and May 2022. Simple random sampling method was used because the study population could not be determined clearly. The study was carried out on the data of 98 patients collected by the researchers. Data were collected using the Personal Information Form and the Inpatient Satisfaction Scale. The research was carried out within the framework of ethical principles. It was found that the sub-dimensions of the inpatient satisfaction scale were at a medium level, while nursing services had the highest average and other services had the lowest average. It has been determined that male patients receiving inpatient treatment are more satisfied with the service they receive from doctors than female patients. In addition, it was determined in the study that individuals who expressed themselves as very happy were more satisfied with their nursing services. It was concluded that the sub-dimensions of the inpatient satisfaction scale were moderate, nursing services had the highest average, male patients were more satisfied with the service they received from doctors, and individuals who expressed themselves as very happy throughout their lives were more satisfied with the service they received.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi

Alan :   Fen Bilimleri ve Matematik; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 491
Atıf : 2.541
Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi