Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 26
 İndirme 7
Problem Çözümüne Kavramsal / İşlemsel Yaklaşım Ölçeğinin Geliştirilmesi
2018
Dergi:  
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bireyin problem çözme sürecini etkileyen birçok değişkenden biri çözüm sürecinde kullandığı matematiksel bilgi türüdür. Özgün bir matematik problemine çözümler üretebilmek ve neyi ne zaman yapacağına karar verebilmek için işlem bilgisinin yanı sıra matematiksel kavramlara ve aralarındaki ilişkilere hakim olmak gerekir. Yapılan çalışma bireyin problem çözümünde kavramsal bilgi ve işlemsel bilgi kullanımına yönelik yaklaşımlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Belirlenen amaç doğrultusunda öncelikle problem çözümü sırasında kavramsal ve işlemsel bilgi kullanımına ilişkin alan yazın taranmış ve ölçek maddesi olabilecek ifadeler belirlenmiştir. Daha sonra bu ifadeler alan uzmanlarına sunulmuş ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Elde edilen taslak ölçek formu dört farklı üniversitenin matematik ile ilişkili bölümlerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine uygulanmıştır. Uygulamaların ardından gerekli istatistiksel analizler yapılarak taslağa son hali verilmiştir. Elde edilen ölçek üç faktörlü ve 14 maddeli bir ölçektir. Geliştirlen ölçeğin güvenirliği için hesaplanan cronbach alpha değeri 0.806; McDonald's Omega değeri 0.796 bulunmuştur. Bu da ölçeği güvenirliğinin uygun düzeyde olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler:

Null
2018
Yazar:  
0
2018
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler






Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.241
Atıf : 7.729
2022 Impact/Etki : 0.561
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q1
49/232

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi