Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 31
 İndirme 6
Muhasebe Mesleğinde Sürekli Mesleki Gelişim: Konya SMMM Odasının Sürekli Mesleki Gelişim Faaliyetlerinin İncelenmesi
2022
Dergi:  
Afyon Kocatepe University Journal of Social Science
Yazar:  
Özet:

Uluslararası Muhasebe Eğitim Standartları Kurulu (IAESB: International Accounting Education Standart Board) tarafından, muhasebe meslek mensupları için meslek hayatı boyunca sürekli öğrenmeyi bir kural haline getiren “Uluslararası Eğitim Standardı 7: Sürekli Mesleki Gelişim” (SMG) standardı geliştirilmiştir. Bu standart Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC: International Federation of Accountants) üyelerine yönelik olup, muhasebe meslek mensuplarının sürekli mesleki gelişimi için üye kuruluşlara sorumluluk yüklemektedir. Bu doğrultuda Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği (TÜRMOB) tarafından “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği” uygulamaya konulmuştur. Muhasebe meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerini aksatmadan iyi bir şekilde yerine getirebilmeleri için mesleki uygulamalardaki değişimleri öğrenerek, sürekli olarak kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Muhasebe meslek odaları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetlerinin meslek mensuplarının sürekli mesleki gelişiminde önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Bu doğrultuda Konya SMMM odası tarafından 2010 ve 2020 yılları arasında düzenlenen eğitim faaliyetleri, oda arşivleri ve yıllık faaliyet raporları dikkate alınarak incelenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda meslek odası tarafından düzenlenen eğitim faaliyetlerinin daha çok, bağımsız denetçilik, bilirkişilik, vergi uygulamaları, yasal değişiklikler ve e-muhasebe uygulamaları gibi konuları kapsadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Continuous Professional Development In Accounting Profession: A Review Of Continuous Professional Development Activities Of Konya Chamber Of Cpa
2022
Yazar:  
Özet:

"International Education Standard 7: Continuous Professional Development" standard has been developed by the IAESB (International Accounting Education Standards Board) which makes continuous learning a rule for the accountants throughout their professional life. This standard is intended to IFAC (International Federation of Accountants) members and imposes responsibilities on member organizations regarding continuous professional development of accounting profession members. In this regard, “Continuous Professional Development Education Regulation of the Union of Chambers of Certified Public Accountants of Turkey” is put into practice by TURMOB (the Union of Chambers of Certified Public Accountants of Turkey). The members of accounting profession need to develop themselves by learning evolutions in professional practices in order to carry out their professional activities properly and without any delay or inefficiency. Training activities carried out by the associations and chambers of accounting profession members are considered to play a key role with respect to continuous professional development of profession members. For this purpose, the training activities of Konya Chamber of Certified Public Accountants between 2010 and 2020 are probed through Chamber’s archives and annual activity reports. Research revealed that the training activities carried out by the Chamber mostly encompassed the themes such as independent auditing, expertness, tax practices, legal changes and e-accounting practices.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Afyon Kocatepe University Journal of Social Science

Alan :   Eğitim Bilimleri; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Mimarlık, Planlama ve Tasarım; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 712
Atıf : 2.474
2023 Impact/Etki : 0.365
Afyon Kocatepe University Journal of Social Science