Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 93
 İndirme 54
TR90 BÖLGESİNDEKİ SMMM ODA BAŞKANLARININ BOBİ FRS KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ
2017
Dergi:  
Journal of Social and Humanities Sciences Research
Yazar:  
Özet:

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK) 2014 yılında aldığı karar ile Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) kapsamındaki sermaye şirketleri ve Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve yorumlarını uygulamayı tercih eden şirketlerin, TMS/TFRS hükümlerini uygulamaları zorunludur. Diğer şirketler ise 1992 yılında yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (MSUGT) ve 2014 yılında yayınlanan “TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Uygulanacak İlave Hususlar” Kararı’na uygun olarak finansal tablolarını hazırlamaktadır. Finansal tabloların öncelikle vergi için hazırlanması ise gerçeğe uygun ve karşılaştırılabilir olmalarını engellemektedir. Bunu önlemek adına KGK, 29 Temmuz 2017 tarihinde bağımsız denetime tabi olup Türkiye Muhasebe Standartları’nı uygulamayan büyük ve orta boy işletmeler için “Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)” nı yayınlamıştır. Bu çalışmanın amacı, 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek BOBİ FRS konusunda TR 90 Bölgesi’nde faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanlarının görüşlerinin alınmasıdır. Araştırmada yöntem olarak yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, BOBİ FRS’yi uygulayacak muhasebe meslek mensuplarının yeterli bilgiye henüz sahip olmamaları, genel olarak bilgi için muhasebe yerine vergi için muhasebe kültürüne sahip olmaları ve işletmelerin teknik alt yapı ve donanım olarak hazır bulunmamaları nedeniyle Türkiye’nin BOBİ FRS için henüz hazır olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler:

null
2017
Yazar:  
0
2017
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Journal of Social and Humanities Sciences Research

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 2.160
Atıf : 24
2023 Impact/Etki : 0.002
Journal of Social and Humanities Sciences Research