Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 7
 Görüntüleme 292
 İndirme 28
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN TAVSİYE KARARI ÜZERİNE DİSİPLİN CEZASININ GERİ ALINMASI
2017
Dergi:  
Ombudsman Akademik
Yazar:  
Özet:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 135’inci maddesinde, süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalarının kesinleşeceği hüküm altına alınmıştır. Madde metninde açıkça ifade edilmese de itiraz üzerine verilecek kararlar da idari anlamda kesin bir iradeyi ortaya koymaktadır. Doktrinde, kesinleşmiş disiplin cezalarının Danıştay içtihatları doğrultusunda idari işlemle geri alınamayacağını savunan görüşler olduğu gibi idarelerin yükümlendirici nitelikteki idari işlemlerini her zaman geri alabileceğini savunan görüşler de mevcuttur. Ancak bu görüşler içerisinde, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından verilen tavsiye kararlarının disiplin cezalarının geri alınmasına olan etkisinin değerlendirilmediği görülmektedir. Bu çalışmada, kesinleşmiş disiplin cezalarının idari tasarrufla geri alınmasına ilişkin doktrindeki tartışmalar; Danıştay içtihatları ve KDK kararları ile birlikte incelenmiş, KDK’nın vereceği tavsiye kararları üzerine hukuka aykırı olarak tesis edilmiş disiplin cezalarının idareler tarafından her zaman geri alınabileceği ve KDK tavsiye kararlarının disiplin cezalarının ortadan kalkma sebepleri arasında sayılması gerektiği tezi savunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Ombudsman Akademik

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 211
Atıf : 596
2023 Impact/Etki : 0.265
Ombudsman Akademik