Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 94
 İndirme 31
AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN ORTAYA ÇIKIŞI
2016
Dergi:  
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri yaklaşık elli yıllık bir geçmişe sahiptir. Fakat Türkiye, Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinden özellikle Tanzimat’tan itibaren yaklaşık 175 yıldır y.nünü batıya d.nmüş, devletteki çöküşün ancak batı gibi olunursa önlenebileceği kanaati ortaya çıkmıştır. Bu düşüncenin sonucu olarak aydınlarımız ve devlet adamlarımız sosyal ve ekonomik yönden kalkınmanın ancak Batılılaşarak (Avrupalılaşarak) olabileceği kanaatini taşımaya başlamışlardır. Bu kapsamda genel olarak Türkiye’de Avrupalılaşma denildiği zaman dar anlamda Avrupa Birliği’ne uyum anlaşılmaktadır. Avrupa Birliği (AB) üye ve aday ülkelerin siyasi ve ekonomik yapılarına etki etmektedir. Avrupalılaşma kavramı ile ifade edilen söz konusu “etki”, akademik yazında sıklıkla kullanılmaktadır. Türkiye 1999 yılında AB’den tam üyelik statüsü elde etmiş, 3 Ekim 2005 tarihinde AB ve Türkiye arasında tam üyelik müzakereleri başlamıştır. Bu müzakereler kapsamında AB, aday ülke konumundaki Türkiye’den, uyum sürecinde birtakım yükümlülükleri yerine getirmesini talep etmektedir. Bu itibarla 14/6/2012 tarihinde 6328 Sayılı Kanunla kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu’da AB’nin bu etkisinin bir sonucumu dur? Yoksa Türkiye’nin kendi iç dinamiklerinden doğan bir kurum mu dur? Geçmişte ve günümüzde farklı kültürel mirasa, farklı bir medeniyete, farklı yönetim geleneğine sahip olan Türkiye’de kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu Avrupa ülkelerindeki gibi kendisinden beklenen sonucu verebilir mi? sorularına cevap aramak bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi