Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI 1
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
80 Pri̇mer Akci̇ğer Kanseri̇ni̇n Retrospekti̇f Anali̇zi̇
Yazar:  
Yıl:  
2003
Özet:

75 erkek ve 5 kadının yaş ortalaması 59.4 ± 11.2 idi. En sık görülen histolojik tip skuamöz hücreli karsinom idi (%56). Adenokarsinoma olguları daha az paket yılı sigara yüküne sahiptiler. İlk tanı anında, küçük hücreli-dışı akciğer karsinomlarının %45'inde uzak metastazlar vardı. Histolojik subtipler arasında sağkalım açısından anlamlı bir farklılık yoktu. Hastaların %36'sının kronik obstrüktif akciğer hastalığı vardı. Olguların %10'dan azına torakotomi yapıldı. Halk sağlığı çalışmaları hastaların daha erkenden başvurmaları ve prognozlarının iyileşmesi açısından faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler:

Akciğer kanseri, sağkalım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler