Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
24

İNDİRME
18

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
AÇIK INGUINAL TAMIR OPERASYONU ESNASINDA IYATROJENIK FEMORAL VEN LIGASYONUNUNUN GEÇ DÖNEM CERRAHI TEDAVISI

2016 - Serkan Ketenciler, Kamil Boyacioglu, Ilknur Akdemir, Vedat Erentug, Nihan Kayalar - https://doi.org/10.5350/BMB2016010106

Özet:İnguinal herni operasyonlarında vasküler komplikasyonlar nadir olarak görülür. Az tecrübeli bir cerrah tarafından iliak ven iyatrojenik olarak ligate edilebilir. Bu vaka sunumunda, herni tamiri sonrası tespit edilen iliak ven ligasyonunu ve cerrahi tedavisini paylaştık. Elli sekiz yaşında erkek hastanın bilateral inguinal herni sebebiyle opere edildikten sonra, postoperatif 1. gününde sağ bacağında ciddi şişlik, ısı artışı ve ağrı meydana gelmiş. Sağ alt ekstremiteye yönelik yapılan dupleks venöz ultrasonografide derin ven trombozu saptandı. Hasta ameliyatından 24 saat sonra derin ven trombozu tanısıyla operasyona alındı. İntraoperatif eksplorasyonda sağ iliak venin iyatrojenik olarak ligate olduğu görüldü. İliak ven duplike safen yama ile tamir edildi. Vasküler operasyondan kısa bir süre sonra hastanın sağ bacağında ciddi bir çap azalması saptandı ve ağrısı tamamen geçti. Hasta postoperatif 3. günde sorunsuz taburcu edildi. Takibinde, hastanın şikayetleri tamamen geçti, 6. ay kontrolünde yapılan bilgisayarlı tomografik venografide iliak venin açık olduğu ve darlık olmadığı görüldü. İnguinal herni operasyonlarında iliak damarların yakınlığından dolayı major vasküler komplikasyonlar mutlaka akılda tutulmalıdır. İliak venin ligasyonuna bağlı oluşan derin ven trombozunun cerrahi tedavisi, doğru teknikler kullanılırsa oldukça efektif ve hızlı iyileşme sağlamaktadır.

Anahtar Kelime: Derin ven trombozu, inguinal herni tamiri, safen yama, cerrahi

Bu Yayına Atıf Yapanlar