Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
17

İNDİRME
10

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
TEK SEVIYE ANTERIOR SERVIKAL DISKEKTOMI ILE DISKEKTOMI VE FÜZYON SONRASI RADYOLOJIK VE KLINIK KOMŞU SEVIYE DEJENERASYONU ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

2016 - Ozgur Yusuf Aktas, Abdurrahman Aycan, Burak Eren, Necati Kaplan, M. Murat Taskin, Feyza Karagoz Guzey - https://doi.org/10.5350/BMB2016010102

Özet:Amaç: Tek seviye basit anterior servikal diskektomi uygulanan olgularda komşu seviyelerde gelişen radyolojik değişiklikleri ve klinik bulguları diskektomiyle birlikte füzyon uygulanan olgularda görülenlerle karşılaştırmak. Gereç ve Yöntemler: Diskektomiyle birlikte füzyon uygulanan 25, basit diskektomi uygulanan 20 olgu vardı. Olguların klinik tabloları girişim öncesinde ve girişimden 1 yıl sonra ODOM kriterlerine göre değerlendirildi ve iyileşme oranları hesaplandı. Üst ve alt komşu seviyelerdeki disk yükseklikleri, üst ve alt foramen yükseklikleri, üst ve alt komşu seviyelerin üst ve alt son plaklarının yükseklikleri, yeni osteofit gelişimi, segmenter açılanma ve servikal lordoz derecesi girişim öncesi ve girişimden 1 yıl sonraki grafilerde ölçüldü. Bulgular: Girişim öncesi ve 1 yıl sonraki ölçümler karşılaştırıldığında bütün olgularda bütün komşu seviyelerde yeni dejeneratif değişiklikler ortaya çıkmasına rağmen radyolojik bulgular klinik bulgulara yansımamıştı. Füzyon grubunda radyolojik dejenerasyon bulguları anlamlı olarak daha sık olsa da klinik sonuçlar iki grupta aynıydı. Öte yandan, servikal lordoz kaybı basit diskektomi grubunda anlamlı olarak daha fazlaydı. Sonuçlar: Tek seviye anterior servikal diskektomiye füzyon eklenmesi 1 yıl sonunda komşu seviyelerde daha sık radyolojik dejenerasyon bulgularına neden olsa da klinik bulgular aynıydı. Füzyonun neden olduğu aşırı harekete bağlı olarak gelişmesi beklenen klinik komşu seviye hastalığının görülebilmesi için daha uzun süreli izlem gerektiği düşünüldü.

Anahtar Kelime: Diskektomi, intervertebral disk kayması, spinal füzyon - yan etkiler

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Benzer Makaleler
Emre BİLGİN,Gökhan ÇAVUŞ,Ali İhsan ÖKTEN,Yurdal GEZERCAN,Vedat AÇIK,Ali ARSLAN,Semih Kıvanç OLGUNER,İsmail İŞTEMEN
Mert ÇİFTDEMİR, Cem ÇOPUROĞLU, Mert ÖZCAN, Erol YALNIZ
Metin TUNA, Tahsin ERMAN, Alp İskender GÖÇER, Faruk İLDAN, Mete VEZİR, Erdal ÇETİNALP
Okan ÖZKUNT, Turgut AKGÜL, Kerim SARIYILMAZ, Murat KORKMAZ, Fatih DİKİCİ, Ufuk TALU, Cüneyt ŞAR
Özdamar Fuad ÖKEN, Ahmet Özgür YILDIRIM, Murat GÜLÇEK, Vuslat Sema ÜNAL, Korhan ÖZLÜ, Ahmet UÇANER