Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
18

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
RESULTS OF 2ND AND 3RD STAGE RISK ASSESSMENTS IN A PRIVATE HOSPITAL

2017 - Erengül Sezen, Behiye Yüksel. - https://doi.org/10.5455/sad.13-1509299160

Özet:30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yeni bir dönem başlamıştır. Bu kanun ile Sağlık Sektörüne de İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları girmiştir. Özel sektör 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren bu sürece dahil olmuş iken, kamu sektörü ise 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren bu sürece dahil edilmiştir. Bu kanunun getirdiği en önemli zorunluluklardan birisi de çalışma alanlarında, tehlike gruplarına göre Risk Değerlendirmelerinin belirli aralıklarla yapılması zorunluluğudur. Ülkemizde Risk değerlendirmesi ile ilgili bir standart bulunmaz iken, 9 Aralık 2012 tarihinde yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ile bir çok konuya açıklık getirilmiştir. Bu yönetmelik ile risk değerlendirmelerini yapacak kişiler belirlenirken, risk değerlendirme dokümantasyonu ile ilgili yeni standartlar oluşturulmuştur. Ayrıca risk değerlendirmelerinin güncelleme süreleri belirlenerek, kurumlardaki risk değerlendirmelerin güncel tutulması amaçlanmıştır. Özel Hastane de Risk Değerlendirme Metodolojilerinden Kalitatif Risk Analizi Metotlarından birisi olan Fine Kinney Yöntemi ile risk değerlendirmeleri yapılmıştır. Bu yönteme göre ilgili mevzuata uygun hale getirilmiş ve sağlık sektörüne özgü olarak her birimden aktif çalışanlardan oluşan komisyon tarafından hasta güvenliği, çalışan güvenliği, tesis güvenliği gibi parametreler eklenmiştir. Yapılan risk değerlendirme ile ilgili olarak 2 yıllık süre içinde iyileştirme planları oluşturulmuş ve riskler minimize edilmiştir. İkinci dönem risk değerlendirmesinde 17 bölüm genelinde toplam 653 parametre değerlendirilmiştir. 653 adet riskten 119 tanesi önemsiz risk, 427 tanesi olası risk, 107 tanesi ise önemli risk olarak tespit edilmiştir. Üçüncü dönem risk değerlendirmesinde ise 17 bölüm genelinde 653 risk değerlendirilmekle beraber, bu 653 riskten 174 tanesi önemsiz risk,442 tanesi olası risk, 37 tanesi önemli risk olarak değerlendirilmiştir. Yapılan risk değerlendirmeler ile birlikte hastanenin sorunlu bölgeleri tespit edilmiştir. Yapılan iyileştirmeler ile bu sorunlu alanlarda gerekli iyileştirmeler yapılarak, güvenli bir hastane alanı yaratılmıştır.

Anahtar Kelime:Hastane, Risk Değerlendirme, İş Sağlığı Ve Güvenliği

Bu Yayına Atıf Yapanlar