Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
252

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
DEMIR EKSIKLIĞI ANEMISI OLAN HASTALARDA ÜST VE ALT GASTROINTESTINAL SISTEM ENDOSKOPISI SONUÇLARIMIZ

2019 - Genco Gencdal -

Özet:Giriş:Demir eksikliği anemisi (DEA) ülkelere göre sıklığı farklılıklar göstermekle birlikte dünya nüfusunun önemli bir kısmını etkilemektedir. Bu çalışmada, ünitemizde Ocak 2016 – Eylül 2017 tarihleri arasında DEA tanısıyla üst ve alt gastrointestinal sistem endoskopisi yapılmış hastaların sonuçlarını sunmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada, endoskopi ünitemizde 01.01.2016–01.09.2017 tarihleri arasında demir eksikliği anemisi etyolojisine yönelik üst ve alt gastrointestinal sistem endoskopileri yapılan 125 hastaya ait dosyalar geriye dönük olarak incelendi. Demografik veriler ve endoskopik işlem sonuçları hasta dosyalarından taranarak hazırlanmış standart forma kaydedildi. Bulgular: Tetkik edilen 125 (K:75, E50) hastanın ortalama yaşları 56±15 (87-23) tespit edildi. Hastaların hepsine üst-alt gastrointestinal sistem endoskopisi yapıldı. Gastroskopik incelemede; hastaların %40’ında pangastrit, %28.8’inde antral gastrit, %2.4’ünde eroziv gastrit,%1.6’sında mide ülseri, %0.8’inde mide kanseri, %1.6’sında özofagus varisleri, %0.8’inde duodenit tespit edilmiştir. Kolonoskopik incelemede; hastaların %25.6’sında kolon polipleri, %7.2’sinde kolonun divertiküler hastalığı, %6.4’ünde hemoroidler, %5.6’sında İnflamatuar barsak hastalığı, %4’ünde Anjiodisplazi, % 4’ünde kolon kanseri tespit edilmiştir. Sonuç: DEA tespit edilen erkeklerde ve postmenapozal dönemde DEA tespit edilen kadınlarda, bu bulgu gastrointestinal sistem kanserlerinin erken belirteci olması nedeniyle ileri tektik ve incelemeler titizlikle yapılmalıdır. Bu tetkikler içerisinde üst ve alt gastrointestinal sistem endoskopilerinin önemli bir rolü vardır. Bu konuda daha yüksek hasta sayısına sahip prospektif, randomize, kontrollü yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelime:Demir eksikliği anemisi, endoskopi, gastroskopi, kolonoskopi

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Benzer Makaleler
Selçuk Yaylacı, Ahmet Bilal Genç, Ali Tamer, Hakan Cinemre, Mustafa İhsan Uslan
Yavuz Ayar, Nuri Alper Şahbaz, Yusuf Bolatkıran, Filiz Çelikel, Neslihan Koca
Ömer YILMAZ, Refik Ali SARI, Hakan DURSUN, Bülent AYDINLI, Nesrin GÜRSAN, Nihat OKÇU
Yusuf Yücel,Alpay Aktümen,Timuçin Aydoğan,Ahmet Uyanıkoğlu,Ahmet Şeker,Orhan Gözeneli,Abdullah Özgönül,Alpaslan Terzi,Ali Uzunköy
Mehmet Bayram,Ali Rıza Köksal,Salih Boğa,Hüseyin Alkım,İlker Şen,Canan Alkım